Published: 2020-02-071

Ogólnopolska konferencja naukowa Postać w kulturze wizualnej. Światy – akcje – interakcje, Olsztyn, 9–11 maja 2019 roku

Alina Naruszewicz-Duchlińska
Prace Literaturoznawcze
Section: Scientific chronicle
https://doi.org/10.31648/pl.4737

Abstract

Ogólnopolska konferencja naukowa Postać w kulturze wizualnej. Światy – akcje
– interakcje, Olsztyn, 9–11 maja 2019 roku

Download files

Citation rules

Naruszewicz-Duchlińska, A. (2020). Ogólnopolska konferencja naukowa Postać w kulturze wizualnej. Światy – akcje – interakcje, Olsztyn, 9–11 maja 2019 roku. Prace Literaturoznawcze, (7). https://doi.org/10.31648/pl.4737

Cited by / Share


This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.