No. 1 (2019): NUMER SPECJALNYNumer specjalny z okzaji jubileuszu 50-lecia olsztyńskiej polonistyki.


"MEMORY PAINTS PAST YEARS". HALF A CENTURY OF OLSZTYN POLISH STUDIES (1969–2019)

Joanna Chłosta-Zielonka, Iwona Maciejewska
Published: 2019-09-12