Kontakt

Instytut Historii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel./fax 89-527-36-12, tel. 89-524-64-35
e-mail: echaprzeszlosci@wp.pl

Główna osoba do kontaktu

Norbert Kasparek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński