Zespół redakcyjnyNorbert Kasparek (redaktor naczelny) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  nkasparek@wp.pl

Andrzej Korytko  (zastępca redaktora naczelnego) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, andykor69@gmail.com

Irena Makarczyk (zastępca redaktora naczelnego) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, irena.makarczyk@interia.pl

Miron Wolny (zastępca redaktora naczelnego) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  miron.w@wp.pl

Łukasz Fafiński (sekretarz) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, lppf@wp.pl

Radosław Gross (sekretarz) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, radoslaw.gross@uwm.edu.pl

RADA NAUKOWA

Udo Arnold (Bad Münstereifel),

Teresa Astramowicz-Leyk (Olsztyn),

Alla Atamanenko (Ostróg),

Wiesław Caban – przewodniczący (Kielce),

Piotr Daszkiewicz (Paryż),

Rafał Dobek (Poznań),

Volodymyr Dolinovskyi (Lwów),

Sylwia Galij-Skarbińska (Toruń),

Witold Gieszczyński (Olsztyn),

Lucyna Harc (Wrocław),

Rodney John Lokaj (Enna),

Roman Jurkowski (Olsztyn),

Norbert Kasparek (Olsztyn),

Wołodymyr Komar (Iwano-Frankowsk),

Daniel Koreś (Wrocław),

Andrzej Korytko (Olsztyn),

Aleksandr Kraucewicz (Grodno),

Igor Krywoszeja (Humań),

Mirosław Lenart (Opole),

Rodney John Lokaj (Enna),

Kazimierz Łatak (Warszawa),

Rimantas Miknys (Wilno),

Dariusz Nawrot (Katowice),

Alvydas Nikžentaitis (Wilno),

Jens E. Olesen (Greifswald),

Wojciech Polak (Toruń),

Virgilijus Pugačiauskas (Wilno),

Gianpaolo Romanato (Padwa),

Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn)

Tomasz Strzeżek (Olsztyn),

Andrzej Szmyt (Olsztyn),

Krzysztof Ślusarek (Kraków),

Yaryna Turchyn (Lwów),

Aleš Zářický (Ostrawa),

Rafał Żytyniec (Ełk)