Zespół redakcyjnyNorbert Kasparek (redaktor naczelny) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  nkasparek@wp.pl

Andrzej Korytko  (zastępca redaktora naczelnego) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, andykor69@gmail.com

Irena Makarczyk (zastępca redaktora naczelnego) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, irena.makarczyk@interia.pl

Miron Wolny (zastępca redaktora naczelnego) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  miron.w@wp.pl

Łukasz Fafiński (sekretarz) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, lppf@wp.pl

Radosław Gross (sekretarz) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, radoslaw.gross@uwm.edu.pl

RADA NAUKOWA

Udo Arnold (Bad Munstereifel),

Teresa Astramowicz-Leyk (Olsztyn),

Wiesław Caban – przewodniczący (Kielce),

Piotr Daszkiewicz (Paryż),

Rafał Dobek (Poznań),

Volodymyr Dolinovskyi (Lwów),

Włodzimierz Włodzimierowicz Gałyga (Kaliningrad),

Witold Gieszczyński (Olsztyn),

Rodney John Lokaj (Enna),

Roman Jurkowski (Olsztyn),

Norbert Kasparek (Olsztyn),

Anatolij Kibysz (Sankt Petersburg),

Wołodymyr Komar (Iwano-Frankowsk),

Daniel Koreś (Wrocław),

Andrzej Korytko (Olsztyn),

Aleksandr Kraucewicz (Grodno),

Igor Krywoszeja (Humań),

Mirosław Lenart (Opole),

Kazimierz Łatak (Warszawa),

Aram Anatoliewicz Narinjan (Kaliningrad),

Rimantas Miknys (Wilno),

Dariusz Nawrot (Katowice),

Alvydas Nikžentaitis (Wilno),

Jens E. Olesen (Greifswald),

Virgilijus Pugačiauskas (Wilno),

Gianpaolo Romanato (Padwa),

Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn)

Tomasz Strzeżek (Olsztyn),

Andrzej Szmyt (Olsztyn),

Krzysztof Ślusarek (Kraków),

Yaryna Turchyn (Lwów),

Aleš Zářický (Ostrawa)