Zespół redakcyjny

Norbert Kasparek (redaktor naczelny) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  nkasparek@wp.pl

Andrzej Korytko  (zastępca redaktora naczelnego) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, andykor69@gmail.com

Miron Wolny (zastępca redaktora naczelnego) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  miron.w@wp.pl

Radosław Gross (sekretarz) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, radoslaw.gross@uwm.edu.pl

RADA NAUKOWA

Udo Arnold (Bad Münstereifel),

Teresa Astramowicz-Leyk (Olsztyn),

Alla Atamanenko (Ostróg),

Agata Barzycka-Paździor (Kraków),

Wiesław Caban – przewodniczący (Kielce),

Sorin Liviu Damean (Krajowa, Rumunia),

Piotr Daszkiewicz (Paryż),

Rafał Dobek (Poznań),

Volodymyr Dolinovskyi (Lwów),

Sylwia Galij-Skarbińska (Toruń),

Witold Gieszczyński (Olsztyn),

Lucyna Harc (Wrocław),

Roman Jurkowski (Olsztyn),

Norbert Kasparek (Olsztyn),

Wołodymyr Komar (Iwano-Frankowsk),

Daniel Koreś (Wrocław),

Andrzej Korytko (Olsztyn),

Aleksandr Kraucewicz (Warszawa),

Igor Krywoszeja (Humań),

Mirosław Lenart (Opole),

Rodney John Lokaj (Enna),

Kazimierz Łatak (Warszawa),

Rimantas Miknys (Wilno),

Dariusz Nawrot (Katowice),

Alvydas Nikžentaitis (Wilno),

Jens E. Olesen (Greifswald),

Wojciech Polak (Toruń),

Virgilijus Pugačiauskas (Wilno),

Gianpaolo Romanato (Padwa),

Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn),

Tomasz Strzeżek (Olsztyn),

Andrzej Szmyt (Olsztyn),

Krzysztof Ślusarek (Kraków),

Yaryna Turchyn (Lwów),

Aleš Zářický (Ostrawa)

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.