ETYKA PUBLIKACJI. POLITYKA OPEN ACCESS

  • autor zobowiązuje się, że przedstawiony przez niego tekst do publikacji nie narusza w żadnym aspekcie praw autorskich i praw osób trzecich.
  • autor, przekazując redakcji tekst, przenosi na wydawcę wyłączne prawo do jego wydawania i prawo do jego rozpowszechniania (prawa autorskie i wydawnicze; licencja Creative Commons CC-BY-NC-ND): Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (polski: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl). Przedruk i elektroniczne komercyjne rozpowszechnianie artykułów publikowanych w „Echach Przeszłości” wymagają zgody wydawcy, natomiast cytowanie wyimków z publikacji jest możliwe wyłącznie z powołaniem się na źródło. Materiały niezamówione nie będą zwracane.
  • autor rozumie, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).