O czasopiśmie

Opis czasopisma

Pierwszy tom czasopisma naukowego 'Echa Przeszłości', edytowanego przez historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został opublikowany w roku 2000. Czasopismo powstało z inicjatywy profesora Sławomira Kalembki, wówczas dyrektora Instytutu Historii i eksperta w dziedzinie historii XIX wieku i historii myśli politycznej. Rada naukowa składa się z profesorów reprezentujących polskie i międzynarodowe centra naukowe. 'Echa Przeszłości' są głównym czasopismem historyków z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Poszczególne tomy składają się z następujących sekcji: Artykuły i rozprawy, Dokumenty i materiały, Polemiki, Recenzje, Kronika naukowa i Pożegnania. W ramach polityki redakcyjnej czasopisma do publikacji przyjmowane są wyłącznie artykuły najwyższej jakości, będące rezultatami oryginalnych badań i które nie zostały wcześniej opublikowane. Teksty publikowane są po polsku, angielsku, rosyjsku, włosku, niemiecku i francusku.

Cel i zakres tematyczny

Artykuły dotyczą wszystkich epok historycznych, od starożytności do współczesności.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.