Pierwszy tom czasopisma naukowego 'Echa Przeszłości', edytowanego przez historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został opublikowany w roku 2000. Czasopismo powstało z inicjatywy profesora Sławomira Kalembki, wówczas dyrektora Instytutu Historii i eksperta w dziedzinie historii XIX wieku i historii myśli politycznej. 'Echa Przeszłości' są głównym czasopismem historyków z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. (więcej)

ISSN: 1509-9873 (Print)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • SCOPUS
  • BazHum
  • CEJSH
  • ICI Journals Master List / ICI World of Journals
  • PBN/POL-Index
  • Index Copernicus

SJR
0.110 (2021)

MNISW
40 - 2021 r.

Index Copernicus
113.43 (2022)