Prywatne i publiczne biblioteki Imperium Romanum


Abstrakt

Głównym zagadnieniem tego artykułu jest historia bibliotek w Cesarstwie Rzymskim. Dotyczy on również kwestii publicznych książnic, powstałych z fundacji cesarzy lub osób prywatnych i tego, w jaki sposób były one zarządzane. Jednym z najważniejszych problemów artykułu są zadania, jakie musiały spełniać biblioteki publiczne w Imperium Romanum. Czy były to centra kultury literackiej i edukacji? A może były jedynie sposobem na pokazanie masom, jak wspaniali i mądrzy byli fundatorzy tych instytucji? I w końcu, czy książnice te były rzeczywiście publiczne, czy też możliwość korzystania z nich miała jedynie elita obywateli? Druga część artykułu dotyczy prywatnych zbiorów książkowych w imperium i celów ich gromadzenia. Głównym pytaniem jest: czy prywatne biblioteki tworzono z przyczyn naukowych, z powodu zamiłowania ich właścicieli do książek, czy też posiadanie bogatego zbioru stało się modą, panująca wśród zamożnych obywateli cesarstwa? Omówiona zostanie również kwestia prywatnych księgozbiorów cesarzy Imperium Romanum.


Słowa kluczowe

biblioteki prywatne; biblioteki publiczne; Cesarstwo Rzymskie; książka; kultura literacka; cesarze rzymscy biblioteki prywatne; biblioteki publiczne; Cesarstwo Rzymskie; książka; kultura literacka; cesarze rzymscy

Affleck M. K., Roman Libraries during the Late Republic and Early Empire: With Special Reference to the Library of Pliny the Elder, Queensland 2012.

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Boyd C. E., Public libraries and literary culture in ancient Rome, Chicago 1915.

Bowie E., Libraries for the Caesars, in: Ancient libraries, ed. by J. König, K. Oikonomopoulou, G. Woolf, Cambridge 2013, s. 237–260.

Cramer F. H., Book-burning and censorship in ancient Rome. A chapter from the history of freedom of speech, “Journal of the history of ideas” 6, 1945, s. 157–196.

Eidson D., The Celsus Library at Ephesus: Spatial Rhetoric, Literacy, and Hegemony in the Eastern Roman Empire, “Advances in the History of Rhetoric” 16, 2013, s.189–217.

Habryka M., Spuścizna bibliotekarska starożytnego Rzymu, „Nowa Biblioteka” 1.8 2011, s. 23–34.

Hogg D., Libraries in a Greek working life.Dionysius of Halicarnassus, a case study in Rome, in: Ancient libraries, ed. by J. König, K. Oikonomopoulou, G. Woolf, Cambridge 2013, s. 137–151.

König A., Library Building under Nerva, Trajan and Hadrian, http://arts.st-andrews.ac.uk/literaryinteractions/wp-content/uploads/2012/11/Library-Building-under-Nerva-Trajan-and-Hadrian5.pdf.

Krawczuk A., Julian Apostata, Warszawa 1987.

Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich, Warszawa 1995.

Krawczuk A., Ród Konstantyna, Warszawa 1987.

Makowiecka E., The origin and evolution of architectural form of Roman library, Warszawa 1978.

Nicholls M., Roman libraries as public buildings in the cities of the Empire, in: Ancient libraries, ed. By J. König, K. Oikonomopoulou, G. Woolf, Cambridge 2013, s. 261–276.

Pianko G., Praca pisarza, księgarza i bibliotekarza w starożytności, Warszawa 1955.

Pfeiffer H. F., The Roman Library at Timgad, “Memoirs of the American Academy in Rome”, 9, 1931, s. 157–165.

Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2003.

Sochocka D., Biblioteki starożytności, czyli o tym co było pomiędzy IV dynastią a Konstantynem I, „Nowa Biblioteka” 1.8, 2011, s. 7–22.

Świderkówna A., Nowicka M., Książka się rozwija, Wrocław 1970.

Tondel J., Biblioteka w Comum, „Filomata” 348, 1981, s. 359–363.

Tondel J, Bibliotheca Ulpia, „Filomata” 348, 1981, s. 128–137.
Pobierz


Opublikowane
2019-01-07

Cited By /
Share

Leszek, K. (2019). Prywatne i publiczne biblioteki Imperium Romanum. Echa Przeszłości, (XIX). https://doi.org/10.31648/ep.2701

Krzysztof Leszek