Opublikowane: 2019-01-071

Prawo i praktyka udziału w sejmikach Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII wieku

Andrzej Zakrzewski
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.2703

Abstrakt

Artykuł dotyczy prawa i praktyki udziału w sejmikach Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie XVI-XVIII wieku. Autor wskazał, że warunkiem nabycia prawa udziału w sejmikach od połowy XVI wieku była szeroko rozumiana osiadłość we właściwym powiecie. Jednak praktyka odbiegała od uregulowań III Statutu Litewskiego i od konstytucji. Autor przeanalizował też m.in. warunki dotyczące biernego prawa wyborczego, podkreślając – w oparciu o liczne przykłady – że nie było wymogu obecności na sejmikach kandydatów na posłów, co nie zawsze spotykało się z aprobatą poszczególnych sejmików. Pisząc o frekwencji na sejmikach, zauważał, że nie sposób jej zbadać ze względu na niewiarygodność list z podpisami uczestników.

Słowa kluczowe:

Wielkie Księstwo Litewskie, sejmiki szlacheckie, bierne prawo wyborcze, frekwencja na sejmikach

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zakrzewski, A. (2019). Prawo i praktyka udziału w sejmikach Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII wieku. Echa Przeszłości, (XIX). https://doi.org/10.31648/ep.2703

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.