Opublikowane: 2019-12-151

Analysis of the Oder–Neisse line status in British and American historiography (1945–1990)

Iryna Kaviaka
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.4843

Abstrakt

Celem artykułu jest przeprowadzenie badań nad oceną zagadnienia polsko-niemieckiej granicy w powojennej historiografii brytyjskiej i amerykańskiej. Był to jeden z kluczowych aspektów historii Niemiec po drugiej wojnie światowej. Artykuł przedstawia główne oceny sformułowane w brytyjskich i amerykańskich naukach historycznych dotyczące tego problemu. Analizuje określone okresy w rozwoju obu historiografii odnoszące się do polskiej granicy zachodniej, przedstawia główne i kluczowe czynniki wpływające na ewolucję definicji linii Odry i Nysy jako granicy polsko-niemieckiej.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kaviaka, I. (2019). Analysis of the Oder–Neisse line status in British and American historiography (1945–1990). Echa Przeszłości, (XX/1). https://doi.org/10.31648/ep.4843

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.