Opublikowane: 2020-12-011

Dziedzictwo naukowe M. Dovnara-Zapolskiego jako uosobienie procesów przemian warstwy szlacheckiej w imperium rosyjskim drugiej połowy XIX wieku - początku XX wieku

Larysa Ficyk , Igor Ficyk
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.6143

Abstrakt

Artykuł dotyczy dorobku naukowego przedstawicieli kijowskiej szkoły historyczno-ekonomicznej założonej przez Mitrofana Downar-Zapolskiego. Badania jej przedstawicieli  poświęcone były przede wszystkim historii gospodarczej Ukrainy. Szczególną uwagę zwrócono na badania uczniów Mitrofana Downar-Zapolskiego prowadzone w latach 20-30 XX wieku. Okazuje się, że metodologia przedstawicieli szkoły była podporządkowana historyczno-ekonomicznym poglądom ich nauczyciela M.W. Downara-Zapolskiego.

Słowa kluczowe:

imperium rosyjskie, szlachta, problemy społeczno-ekonomiczne, Mitrofan Downar-Zapolski

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Ficyk, L., & Ficyk, I. (2020). Dziedzictwo naukowe M. Dovnara-Zapolskiego jako uosobienie procesów przemian warstwy szlacheckiej w imperium rosyjskim drugiej połowy XIX wieku - początku XX wieku. Echa Przeszłości, (XXI/1). https://doi.org/10.31648/ep.6143

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.