Opublikowane: 2020-12-011

Miejsce i rola narodu w życiu państwa podług planów politycznych Obozu Zjednoczenia Narodowego

Grzegorz Kała
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.6147

Abstrakt

Tekst poświęciłem zagadnieniu miejsca i roli narodu w życiu państwa według planów Obozu Zjednoczenia Narodowego. Szukałem przy tym odpowiedzi na pytania o charakter i istotę zjednoczenia narodowego pod sztandarem sanacyjnej organizacji oraz starałem się ocenić jego praktyczną realizację. Towarzyszyły mi przy tym pytania pomocnicze: Jakie było znaczenie konstytucji kwietniowej i ordynacji do Sejmu i Senatu z 1935 roku dla idei zjednoczenia narodu?; Jakie poglądy na temat życia społecznego i politycznego prezentował Edward Śmigły-Rydz?; W jaki sposób odbierano w społeczeństwie plan konsolidacji i jego realizację?

Słowa kluczowe:

Obóz Zjednoczenia Narodowego, Edward Śmigły-Rydz, naród

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kała, G. (2020). Miejsce i rola narodu w życiu państwa podług planów politycznych Obozu Zjednoczenia Narodowego. Echa Przeszłości, (XXI/1). https://doi.org/10.31648/ep.6147

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.