Opublikowane: 2021-05-101

Educational contexts of migration. The case of East Prussia / Warmia and Mazury in 1945

Izabela Lewandowska
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.6719

Abstrakt

1945 roku zakończyła się II wojna światowa, w wyniku której miliony osób zmuszone zostały do migracji. Procesy te były bardzo wyraźne na obszarze Prus Wschodnich, terytorium Niemiec, które przypadło Polsce i ZSRR. Z obszaru tego uciekali Niemcy, a ich gospodarstwa zasiedlano Polakami zarówno z centralnej Polski, jak i Kresów Wschodnich, które po wojnie przypadły Związkowi Radzieckiemu. Artykuł przedstawia prezentację problemu powojennych migracji w edukacji szkolnej, muzealnej i nieformalnej zarówno na terenie Niemiec, jak i Polski. Analizie poddano podręczniki i zeszyty edukacyjne, które w Niemczech dość często zajmują się tą tematyką. Następnie przeanalizowano wystawy muzealne dotyczące migracji z Prus Wschodnich i z Kresów Wschodnich. Tu także większe zainteresowanie widzimy po stronie niemieckiej. Na koniec wskazano strony internetowe poświęcone migracjom, jako formę edukacji nieformalnej. W tym wypadku zarówno Polacy, jak i Niemcy wykazują się sporą aktywnością.

Słowa kluczowe:

Prusy Wschodnie, Warmia i Mazury, powojenne migracje, edukacja szkolna, muzealna, nieformalna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Lewandowska, I. (2021). Educational contexts of migration. The case of East Prussia / Warmia and Mazury in 1945. Echa Przeszłości, (XXII/1), 268–285. https://doi.org/10.31648/ep.6719

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.