Opublikowane: 2023-08-291

Банкнотно-монетный двор Украины – история создания и перспективы развития

Olga Gaidai , Natalia Trifonowa
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.9310

Abstrakt

Celem pracy jest analiza specyfiki wprowadzania do obiegu hrywny od czasów Ukraińskiej Republiki Ludowej, głównych osiągnięć i problemów na drodze do zapewnienia państwu podaży pieniądza, badanie procesu produkcji high-tech z zakończonym cyklem (Fabryka Banknotów i Mennica). Metodologia pracy polega na zastosowaniu syntetycznych, historyczno-porównawczych, analitycznych, integralnych i historyczno-genetycznych metod badań naukowych, które pozwalają na analizę rozwoju obiegu pieniężnego tego okresu. Podstawą statystyczną i merytoryczną opracowania są ustawy uchwalone przez Radę Najwyższą Ukrainy, rozporządzenia Narodowego Banku Ukrainy, publikacje statystyczne oraz materiały z badań własnych autorów. Nowatorstwo artykułu polega na systematycznym badaniu specyfiki obiegu pieniądza w okresie niepodległości, głównych etapów na drodze dochodzenia do hrywny, złożoności okresu przejściowego, procesu wytwarzania papieru wartościowego, stopnia ochrony hrywny, aktualnych trendów w analizie banknotów i monet, przede wszystkim monet okolicznościowych i inwestycyjnych Emisja własnego pieniądza przez cały czas symbolizowała suwerenne państwo, dlatego ważne jest ukazanie tego procesu w trzech kluczowych okresach historii Ukrainy: w państwie kijowskim, Ukraińskiej Republice Ludowej i w niepodległej Ukrainie. Przeanalizowano i udowodniono istnienie unikalnej produkcji w obiegu zamkniętym na Ukrainie, która z powodzeniem spełnia swoją główną funkcję dostarczania ludności banknotów, a także specyfiki produkcji pamiątkowej, związanej przede wszystkim z monetami okolicznościowymi – narodowe symbole państwa popularyzują główne kamienie milowe historii i kultury.

Słowa kluczowe:

hrywna, obieg pieniądza, monety okolicznościowe, Narodowy Bank Ukrainy, fabryka papierów wartościowych, mennica

Zasady cytowania

Gaidai, O., & Trifonowa, N. (2023). Банкнотно-монетный двор Украины – история создания и перспективы развития. Echa Przeszłości, (XXIV/1), 257–280. https://doi.org/10.31648/ep.9310

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.