Opublikowane: 2023-12-111

An introduction to Michele Savonarola’s (1385–1446) treatise entitled Ad mulieres ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium

Anna Głusiuk
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.9661

Abstrakt

Traktat Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque adseptennium autorstwa Michała Savonaroli jest jednym z ważniejszych dzieł piętnastowiecznej Italii o tematyceginekologiczno-położniczo-pediatrycznej. Nowością traktatu – oprócz tego, że w jednym miejscupodano szczegółowe informacje na temat ciąży, stylu życia kobiety ciężarnej, porodu, opieki nadmatką i dzieckiem od narodzin do ukończenia przez nie siódmego roku życia – jest użyty w nim językoraz adresaci. Savonarola, widząc niedostateczną wiedzę ówczesnych kobiet, napisał dla nich traktatw sposób przystępny, językiem na co dzień przez nie używanym. Ad mulieres ferrarienses de regiminepregnantium jest swoistym „przewodnikiem”, który miał dostarczyć niezbędnej wiedzy oraz wpłynąć nazmniejszenie śmiertelności wśród ciężarnych, jak i nowo narodzonych dzieci.

Słowa kluczowe:

Michał Savonarola, traktat, kobiety, ciąża, potomstwo

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Głusiuk, A. (2023). An introduction to Michele Savonarola’s (1385–1446) treatise entitled Ad mulieres ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium. Echa Przeszłości, (XXIV/2), 11–25. https://doi.org/10.31648/ep.9661

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.