Opublikowane: 2023-12-111

Reemigracja z Francji do Polski w latach 1934–1936. Zarys problemu

Anna Ambrochowicz-Gajownik
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.9672

Abstrakt

Państwo francuskie, na skutek konsekwencji kryzysu ekonomicznego, chcąc chronić rynek i zapewnić własnym obywatelom możliwość zatrudnienia, zmuszone było do wydalenia obcokrajowców, w tym Polaków. Masowe zwolnienia doprowadziły do reemigracji Polaków z Francji do ziemi ojczystej. Wówczas państwo polskie znalazło się w trudnym położeniu. Reemigranci odznaczali się różnym statusem materialnym. Większość liczyła na pomoc państwa. Wśród nich znalazły się osoby o poglądach lewicowo-komunistycznych. W latach 1931–1935 powróciło z Francji ponad 117 000 osób, zaś w okresie od stycznia do lipca 1936 r. – 18 286 Polaków. Najwięcej powróciło z 5 województw: łódzkiego, lwowskiego, krakowskiego, kieleckiego, poznańskiego.

Słowa kluczowe:

reemigracja, kryzys ekonomiczny, gospodarka w okresie międzywojennym, Druga Rzeczpospolita, Trzecia Republika Francuska, polska służba konsularna we Francji, stosunki polsko- -francuskie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Ambrochowicz-Gajownik, A. (2023). Reemigracja z Francji do Polski w latach 1934–1936. Zarys problemu. Echa Przeszłości, (XXIV/2), 141–157. https://doi.org/10.31648/ep.9672

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.