Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
fax: 89 523 34 89


Główna osoba do kontaktu

Redakcja
Tel. 89 524 63 98

Wsparcie techniczne