O czasopiśmie

„Humanistyka i Przyrodoznawstwo" to recenzowany rocznik naukowy wydawany nieprzerwanie od 1994 roku. Od 2018 roku czasopismo publikowane jest także w wersji elektronicznej, dostępnej na licencji CC (CC BY-NC). Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły, recenzje dzieł i czasopism oraz materiały kronikarskie (sprawozdania ze zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji oraz inne informacje o życiu naukowym w kraju i za granicą). Zamieszczane są wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane.

Nie pobieramy opłat za opublikowany artykuł. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub umieszczać linki do pełnych tekstów artykułów lub używać ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu.

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów za publikację wynosi 70. Redakcja przystąpiła do realizacji kolejnych umów - o zasięgu międzynarodowym i krajowym - na wprowadzanie treści publikacji do baz danych repozytorium i ich magazynowanie w celu udostępniania autoryzowanym użytkownikom. Zatem zawartość czasopisma jest obecnie dystrybuowana przez następujące bazy – naukowe repozytoria międzynarodowe i krajowe – zapewniające globalne indeksowanie publikacji:

  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • Index Copernicus
  • PBN – POL-Index
  • BazHum
  • Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
  • PhilPapers
  • Baza AGRO
  • ERIH Plus
  • EBSCO

 

Historia

„Humanistyka i Przyrodoznawstwo” ukazuje się od 1994 roku. Do 1999 roku jego wydawcą była Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. Założycielem oraz pierwszym redaktorem odpowiedzialnym (z czasem redaktorem naczelnym) czasopisma był dr hab. Zbigniew Hull, prof. UWM. Od powstania ukazuje się ono jako rocznik. Numer „zerowy” ukazał się jako „Biuletyn Naukowy ART w Olsztynie”. Po powstaniu UWM „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” stała się czasopismem uniwersyteckim. Pod redakcją prof. Hulla ukazało się 11 numerów zawierających prace z zakresu: metodologii nauk przyrodniczych i humanistycznych, historii filozofii, filozofii przyrody, kognitywistyki, ekologii, ekofilozofii, filozofii kultury i bioetyki.

Od 2006 roku w nowej szacie graficznej oraz nowym składzie komitetu redakcyjnego czasopismo było publikowane w dwóch wersjach: papierowej oraz elektronicznej. W latach 2006-2013 redaktorem naczelnym czasopisma była dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM, w latach 2014-2017 – dr hab. Andrzej Kucner. W 2018 roku komitet redakcyjny tworzyli dr hab. Dorota Sepczyńska, dr Anna Żeglińska, Agnieszka Szulc oraz Małgorzata Liszewska. 

Od 2021 roku utworzono nowy Komitet Redakcyjny.

 

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.