Jean-Paul Sartre i absurd istnienia. „Mdłości” oraz „Byt i nicość”

Marta Agata Chojnacka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny
https://orcid.org/0000-0002-2392-3882


Abstrakt

Głównym celem niniejszej pracy jest śledzenie absurdów ludzkiej egzystencji opisanych w tekstach Jean-Paula Sartre’a. Analizując powieść Mdłości autorka przedstawia podstawy Sartre’owskiego egzystencjalizmu, który później znalazł swoje rozwinięcie w najbardziej znanej pracy filozoficznej francuskiego myśliciela Byt i nicość. Teza tekstu jest następująca: teksty filozoficzne Sartre’a zawierają ogólne zasady egzystencjalizmu, zaś jego teksty literackie dają konkretne przykłady ludzkich zachowań, relacji i działań zatopionych w absurdzie. Niniejszy artykuł łączy treść tekstów literackich i filozoficznych Sartre’a. W pierwszej części autorka prezentuje wątki biograficzne Sartre’a oraz narodziny jego zainteresowań literaturą. Następnie opisuje absurd pojęcia egzystencji w Mdłościach i Byciu i Nicości po to, aby zaprezentować egzystencjalną definicję ludzkiej istoty.


Słowa kluczowe:

Jean-Paul Sartre, absurd, egzystencja, mdłości, człowiek


Beauvoir de S. (1960), La force de l’âge, I, Gallimard, Paris.

Beauvoir de S. (1981), La Cérémonie des adieux, Gallimard, Paris.

Contat M., Rybalka M. (1970), Les Écrits de Sartre, Gallimard, Paris.

Noudelmann F., Philipppe G. (réd.) (2004), Dictionnaire Sartre, Champion, Paris.

Husserl E. (1996), Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, H., Dussort. (trad.), PUF, Paris.

Levinas E. (1998), De l’évasion, Livre de Poche, Paris.

Lévi B.-H. (2000), Le siècle de Sartre, Grasset, Paris.

Migasiński J. (2014), W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Mróz P. (1992), Filozofia sztuki w ujęciu egzystencjalnym, Secesja, Kraków.

Puszko H. (1993), Sartre: filozofia jako psychologia egzystencjalna, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa.

Rampnoux R. (2011), Sartre. Pas à Pas, Ellipses, Paris.

Rizk H. (2015), Être et faire, la liberté comme principe d’individuation, « Sartre. L’Être et le néant. Nouvelles lectures », Les Belles Lettres, Paris.

Robert P., Le Petit Robert, (2012), Le Robert, Paris.

Sartre J.-P. (1946), L’existentialisme est un humanisme, Gallimard, Paris.

Sartre J.-P. (1948), Qu'est-ce que la littérature?, Gallimard, Paris.

Sartre J.-P. (1978), Saint Genet, comédien et martyr, Gallimard, Paris.

Sartre J.-P. (1993), La Nausée, Gallimard, Paris.

Sartre J.-P. (2003), Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl: l'intentionnalité, « Sartre: textes et commentaires », V. de Coorebyter (dir.), Vrin, Paris.

Sartre J.-P. (2009), L’Être et le néant, Gallimars, Paris.

Sartre J.-P. (2010), La liberté cartésienne, Situation I, Gallimard, Paris.

Sartre J.-P. (2010), Les Mots et autres écrits autobiographiques, J.-F. Louette, G. Philippe, J. Simont (dirs.), Gallimard, Paris.

Tellier D. (2012), Apprendre à philosopher avec Sartre, Ellipses, Paris.

Opublikowane
2018-12-21

Cited By /
Share

Chojnacka, M. A. (2018). Jean-Paul Sartre i absurd istnienia. „Mdłości” oraz „Byt i nicość”. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 489–501. https://doi.org/10.31648/hip.2627

Marta Agata Chojnacka 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny
https://orcid.org/0000-0002-2392-3882Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Marta Agata Chojnacka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania