Opublikowane: 2018-12-211

Jean-Paul Sartre i absurd istnienia. „Mdłości” oraz „Byt i nicość”

Marta Agata Chojnacka
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Dział: Artykuły Inne tematy
https://doi.org/10.31648/hip.2627

Abstrakt

Głównym celem niniejszej pracy jest śledzenie absurdów ludzkiej egzystencji opisanych w tekstach Jean-Paula Sartre’a. Analizując powieść Mdłości autorka przedstawia podstawy Sartre’owskiego egzystencjalizmu, który później znalazł swoje rozwinięcie w najbardziej znanej pracy filozoficznej francuskiego myśliciela Byt i nicość. Teza tekstu jest następująca: teksty filozoficzne Sartre’a zawierają ogólne zasady egzystencjalizmu, zaś jego teksty literackie dają konkretne przykłady ludzkich zachowań, relacji i działań zatopionych w absurdzie. Niniejszy artykuł łączy treść tekstów literackich i filozoficznych Sartre’a. W pierwszej części autorka prezentuje wątki biograficzne Sartre’a oraz narodziny jego zainteresowań literaturą. Następnie opisuje absurd pojęcia egzystencji w Mdłościach i Byciu i Nicości po to, aby zaprezentować egzystencjalną definicję ludzkiej istoty.

Słowa kluczowe:

Jean-Paul Sartre, absurd, egzystencja, mdłości, człowiek

Zasady cytowania

Chojnacka, M. A. (2018). Jean-Paul Sartre i absurd istnienia. „Mdłości” oraz „Byt i nicość”. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 489–501. https://doi.org/10.31648/hip.2627

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.