Recenzenci

2018 nr 24

 • Krzysztof Abriszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Mariola Bieńko, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polska
 • Kornelia Boczkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki, Zakład Badań nad Tekstami Kultury, Polska
 • Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Kulturoznawstwa, Polska
 • Piotr Bylica, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii. Polska
 • Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Marta Chojnacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Helena Ciążela, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
 • Grzegorz Marcin Czerwiński, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Polska
 • Daniel A. Dombrowski, Seattle University, Philosophy Department, Seattle (Washington), Stany Zjednoczone
 • Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Ekologii i Bioetyki, Polska
 • Anna Filbrandt-Czaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu, Polska
 • Maria Flis, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii, Polska
  Grzegorz Francuz, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Michał Andrzej Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej, Polska
 • Barbara Grabowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Donald Haase, Wayne State University, College of Liberal Arts & Sciences, Detroit (Michigan), Stany Zjednoczone
 • John Huss, University of Akron, Department of Philosophy, Akron (Ohio), Stany Zjednoczone
 • Jarosław Jakubowski, Polska
 • Ewa Grażyna Jaskółowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Polska
 • Andrzej Kasperek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, Polska
 • Alina Maria Kępińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego, Polska
 • Leszek Kleszcz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Wojciech Klimczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Polska
 • Jan Kłos, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wydział Filozofii Katolicki, Katedra Etyki Społecznej i Politycznej, Polska
 • Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polska
 • Mirosław Andrzej Kocur, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Kulturoznawstwa, Polska
 • Marcela Agata Kościańczuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Polska
 • Zbigniew Król, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Zakład Filozofii i Etyki w Administracji, Polska\
 • Wojciech Sławomir Krysztofiak, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Krystyna Kujawińska Courtney, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Polska
 • Josef Kuře, Masaryk University, Department of Medical Ethics, Brno, Czechy
 • Anna Kwak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Polska
 • Józef Lipiec, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, Polska
 • Andrzej Ładyżyński, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Polska
 • Filip Maj, University of Fort Hare, Department of Philosophy, Faculty of Social Sciences & Humanities, Alice (Eastern Cape), Republika Południowej Afryki
 • Jacek Migasiński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Polska
 • Jerzy Mikułowski-Pomorski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich, Polska
 • Marcin Miłkowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
  Ivan Mitrouchev, Université de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Economic, Social and Management Sciences, Reims, Francja
 • Ryszard Mordarski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska
 • Artur Andrzej Mordka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Piotr Mróz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, Polska
  Zbysław Wacław Muszyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii, Polska
 • Maria Nowacka, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Polska
  Anita Pacholik-Żuromska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Teresa Pakulska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Rynków i Konkurencji, Polska
 • Dorota Maria Pankowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii; Instytut Pedagogiki, Polska
 • Emmanuel Picavet, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Département de Philosophie, Institut des Sciences Juridique et Philosophique, Paris, Francja
 • Marek Grzegorz Pieniążek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii, Polska
 • Paweł Pieniążek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Paweł Jan Polak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Katedra Filozofii Przyrody, Polska
 • Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Religioznawstwa, Polska
 • Andrzej Radomski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Kulturoznawstwa, Polska
 • Magdalena Rembowska-Płuciennik, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, Polska
 • Kazimierz Rynkiewicz, Ludwig-Maximilians-Universität, Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft, Munich, Niemcy
 • Dorota Samborska-Kukuć, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Polska
 • Edyta Sierka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Polska
 • Katarzyna Anna Sobstyl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Polska
 • Piotr Stawiński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
 • Magdalena Steciąg, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Polska
 • Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Polska
 • Vasily Vlassov, Higher School of Economics, Center for Health Policy, Moscow, Rosja
  Katarzyna Więckowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Angielskiej, Polska
 • Anna Wydrycka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Polska
 • Aneta Załazińska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Teorii Komunikacji, Polska
 • Eva Zamojska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Edukacyjnych, Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży, Polska

2017 Nr 23
Piotr Balcerowicz; Uniwersytet Warszawski; Wydział Orientalistyczny; Katedra Azji Południowej; Polska
Piotr Francuz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Psychologii; Polska
Leszek Gawor; Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Socjologiczno-Historyczny; Instytut Filozofii; Polska
Adam Grzeliński; Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Humanistyczny; Instytut Filozofii; Polska
Joanna Hańderek; Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Filozofii; Polska
Zbigniew Hull; emerytowany profesor; Uniwersytet Warmimnsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny; Instytut Filozofii; Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego; Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych; Polska
Krzysztof Kosior; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii; Polska
Kinga Kaśkiewicz; Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Humanistyczny; Instytut Filozofii; Polska
Leszek Kleszcz; Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii; Polska
Tadeusz Kobierzycki; Independent Researcher / Instytut Ego-Analizy Askeion; Polska
Zbigniew Król; Politechnika Warszawska; Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki; Polska
Marta Kudelska; Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji; Polska
Jérôme Lallement; CESà l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Francja
Andrzej Łukasik; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii; Polska
Krzysztof Matuszewski; Uniwersytet Łódzki; Wydział Filozoficzno-Historyczny; Instytut Filozofii; Polska
Ivan Mitrouchev; Université de Reims Champagne-Ardenne; Francja
Jadwiga Mizińska; emerytowana profesor; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii; Polska
Zbysław Muszyński; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii; Polska
Grzegorz J. Nalepa; Uniwersytet Jagielloński; Instytut Filozofii; Polska
Michał Ostrowicki; Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Filozofii; Polska
Emmanuel Picavet; l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne; Francja
Paweł Pieniążek; Uniwersytet Łódzki; Wydział Filozoficzno-Historyczny; Instytut Filozofii; Polska
Marcin Poręba; Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Filozofii; Polska
Piotr Przybysz; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii; Polska
Halina Rarot; Politechnika Lubelska; Wydział Podstaw Techniki; Katedra Metod i Technik Nauczania; Polska
Ryszard Strzelecki; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Wydział Humanistyczny; Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa; Polska
Marian Szarmach; emerytowany profesor; Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Filologiczny; Katedra Filologii Klasycznej; Polska
Tadeusz Szubka; Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny; Instytut Filozofii; Polska
Włodzimierz Tyburski; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych; Instytut Filozofii i Socjologii; Polska
Jan Wadowski; Politechnika Wrocławska; Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych; Polska
Krzysztof Wieczorek; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii; Polska
Ryszard Wiśniewski; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny; Instytut Filozofii; Polska
Lech Witkowski; Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Polska
Mirosław Żelazny; Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Humanistyczny; Instytut Filozofii; Polska

2016 Nr 22
Maciej Bała, UKSW, Polska
Henryk Benisz, UO, Polska
Józef Dębowski, UWM w Olsztynie, Polska
Barbara Grabowska, UMK, Polska
Adam Grzeliński, UMK, Polska
Zbigniew Hull, emerytowany prof. UWM, Polska
Marek N. Jakubowski, UMK, Polska
Tadeusz Kobierzycki, Independent Researcher / Instytut Ego-Analizy Askeion, Polska
Małgorzata Kowalska, UwB, Polska
Zbigniew Król, Politechnika Warszawska, Polska
Mariola Kuszyk-Bytniewska, UMCS, Polska
Józef Lipiec, UJ, Polska
Andrzej Łukasik, UMCS, Polska
Piotr Łukowski, UŁ, Polska
Krzysztof Matuszewski, UŁ, Polska
Paweł Mazanka, UKSW, Polska
Jarosław Mrozek, UG, Polska
Zbysław Muszyński, UMCS, Polska
Jerzy Osiński, UW, Polska
Michał Ostrowicki, UJ, Polska
Andrzej Papuziński, UJ, Polska
Paweł Pieniążek, UŁ, Polska
Halina Rarot, Politechnika Lubelska, Polska
Marian Szarmach, emerytowany prof. UMK, Polska
Marek Szydłowski, UJ, Polska,
Ryszard Wiśniewski, UMK/AJD, Polska
Mirosław Żelazny, UMK, Polska

2015 Nr 21
Stanisław Bafia, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska
Piotr Bartula, UJ, Polska
Henryk Benisz, UO, Polska
Aleksander Bielecki, UWM, Polska
Ewa Bińczyk, UWM, Polska
Andzrej Bronk, WSG/KUL, Polska
Małgorzata Czarnocka, PAN, Polska
Barbara Grabowska, UMK, Polska
Adam Grzeliński, UMK, Polska
Krzysztof Guczalski, UJ, Polska
Marek Hetmański, UMCS, Polska
Marek N. Jakubowski, UMK, Polska
Zbigniew Hull, emerytowany prof. UWM, Polska
Leszek Kleszcz, UWr, Polska
Tadeusz Kobierzycki, Independent Researcher / Instytut Ego-Analizy Askeion, Polska
Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Polska
Małgorzata Kowalska, UwB, Polska
Zbigniew Król, PW, Polska
Krzysztof Łastowski, UAM, Polska
Andrzej Łukasik, UMCS, Polska
Piotr Łukowski, UJ, Polska
Krzysztof Matuszewski, UŁ, Polska
Jacek Migasiński, UW, Polska
Zbysław Muszyński, UMCS, Polska
Stefan Opara, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Polska
Mirosław Pawliszyn, UWM, Polska
Elżbieta Raszeja, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polska
Krzysztof Stachwicz, UAM, Polska
Ryszard Wiśniewski, UMK/AJD, Polska
Agata Zachariasz, Politechnika Krakowska, Polska
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński, Polska
Mirosław Żelazny, UMK, Polska
Arkadiusz Żukowski, UWM, Polska

2014 Nr 20
Bogdan Banasiak, UŁ, Polska
Iryna Betko, UWM, Polska
Andrzej Bronk, WSG/KUL, Polska
Zofia Głombiowska, UG, Polska
Adam Grzeliński, UMK, Polska
Zbigniew Hull, emerytowany prof. UWM, Polska
Marek N. Jakubowski, UMK, Polska
Aleksander Kiklewicz, UWM, Polska
Leszek Kleszcz, UWr, Polska
Agnieszka Kłosińska-Nachin, UŁ, Polska
Tadeusz Kobierzycki, Independent Researcher / Instytut Ego-Analizy Askeion, Polska
Józef Lipiec, UJ, Polska
Józef Naumowicz, UKSW, Polska
Stefan Opara, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Polska
Andrzej Papuziński, UKW w Bydgoszczy, Polska
Krzysztof Polit, UMCS, Polska
Ewa Starzyńska-Kościuszko, UWM, Polska
Włodzimierz Tyburski, APS, Polska
Krzysztof Wieczorek, UŚ, Polska
Ryszard Wiśniewski, UMK/AJD, Polska
Ilias Wrazas, UWr, Polska
Robert Zaborowski, UWM, Polska
Agata Zachariasz, Politechnika Krakowska, Polska
Urszula Żegleń, UMK, Polska
Mirosław Żelazny, UMK, Polska

2013 Nr 19
Bogdan Banasiak, UŁ, Polska
Seweryn Blandzi, PAN, Polska
Małgorzata Czarnocka, PAN, Polska
Eugeniusz Górski, PAN, Polska
Adam Grzeliński, UMK, Polska
Zbigniew Hull, emerytowany prof. UWM, Polska
Mieczysław Jagłowski, UWM, Polska
Aleksander Kiklewicz, UWM, Polska
Tadeusz Kobierzycki, Independent Researcher / Instytut Ego-Analizy Askeion, Polska
Maria Marczewska-Rytko, UMCS, Polska
Jadwiga Mizińska, UMCS, Polska
Mirosław Żelazny, UMK, Polska
Arkadiusz Żukowski, UWM, Polska

2012 Nr 18
B. Banasiak, M. Biesiada, E. Górski, A. Grzeliński, Z. Hull, T. Kobierzycki, Z. Król, M. Żelazny.

2011 Nr 17
B. Banasiak, J. Dębowski, E. Kałuszyńska, T. Kobierzycki, S. Opara, D. Szpoper, W. Tyburski, M. Żelazny.

2010 Nr 16
B. Banasiak, M. Dziadek, T. Kobierzycki, J. Mizińska, M. Żelazny.

2009 Nr 15
Z. Hull, T. Kobierzycki, P. Stelmaszczyk, W. Tyburski, M. Żelazny.

2008 Nr 14
J. M. Dołęga, S. Jedynak, T. Kobierzycki, J. Lewandowski, J. Lipiec, J. Mizińska, W. Popławski, W. Tyburski.

2007 Nr 13
M. Arciszewski, S. Bafia, M. Ciszewski, S. Jedynak, J. Lipiec, J. Mączka, A. Półtawski, W. Tyburski, M. Żelazny.

2006 Nr 12
T. Guz, S. Jedynak, J. Lipiec, L. Nieżurawski, A. Papuziński.

2005 Nr 11
E. Bińczyk, H. Jakuszko, J. Jarco, H. Kiereś, K. Łastawski, J. Mączka, A. Papuziński, Z. Zwoliński.

2004 Nr 10
Z. Kalita, M. T. Krzyżanowski, R. Murawski, A. Papuziński, A. Szahaj, M. Szyszkowska, M. Tempczyk, Z. Zwoliński.

2003 Nr 9
J. Jarco, A. Kiepas, A. de Lazari, A. Papuziński, A. Rejowski, M. Szyszkowska, M. Żelazny.

2002 Nr 8
L. Gondek, Z. Krawczyk, J. Kurowicki, H. Łakomy, J. Niżnik, A. Papuziński.

2001 Nr 7
J. Dębowski, J. Kopania, E. Łapiński, Z. Piątek, J. Piórczyński

2000 Nr 6
T. Godlewski, L. Nieżurawski, A. Papuziński, Z. Piątek, W. Tyburski.

1999 Nr 5
M. Filipiak, E. Górski, J. Jarco, S. Kawula, R. Nazar, J. Pawlak, J. Rąb, S. Steyn, W. Trąbka, A. Zachariasz, M. Żelazny.

1998 Nr 4
W. Ciczkowski, M. Gołaszewska, L. Gondek, J. Jarco, Z. Jaworski, J. Kajzer, K. Łastowski, A. Papuziński, Z. Piątek, S. Soldenhoff, W. Tyburski, R. Wiśniewski.

1997 Nr 3
I. Curyło-Gonzalez, J. Górniewicz, J. Jaroń, A. Klawiter, S. Kłosowski, E. Kośnicki, K. Łastowski, S. Opara, Z. Piątek, R. Rosa, J. Sobczak, J. Szoszkiewicz, A. M. Tchorzewski, W. Tyburski, R. Wiśniewski.

1996 Nr 2
I. Curyło-Gonzalez, B. Dymek, B. Dziemidok, B. Gołębiowski, P. Góralczyk, R. Jadczak, J. Lipiec, A. Łopatka, A. Papuziński, J. Pawlak, S. Popławski, , A. Rajkiewicz, Z. Sareło, A. Szyszko-Bohusz, J. Wojtasik, K. Zawiślak.

1995 Nr 1
A.Chodubski, T. Chrzanowski, J. Jarco, J. Łaptos, B. Markiewicz, T. Namowicz, W. Piwowarski, B. Stefanowicz, W. Tyburski, J Więsik, J. Wilkin, R. Wiśniewski, J. Zakrzewski.

1994 Nr "zerowy"
A. Chodubski, E. Górski, M. Hempoliński, J. Jarco, S. Jedynak, Z. Kuderowicz, J. Kurnal, T. Nowak, A. Pałubicka, K. Stasiewicz, H. Szabała, M. Szeszkowska, W. Tyburski, Z. Zaborowski

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.