Holistyczna (całościowa) koncepcja zdrowia : zdrowie jako wartość

Ewa Starzyńska-Kościuszko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0002-6213-603X

Groothuis R, New Age - czy naprawdę nowa era?, Katowice 1994

Kowalewski J, Kraszewski R, Zdrowie i jego promocja w ujęciu różnych nauk, [online] <http: //konferencja21.edu.pl/publikacje/4/2/229.pdf>.

Popielski K, Zdrowie jako kategoria antropologiczno-psychologiczna, (w:) Z. Czaplicki, Styl życia a zdrowie, Olsztyn 1995.

Sokołowska M, Granice medycyny, Warszawa 1980.

Sokołowska M., Socjologia medycyny, Warszawa 1986.

Spinoza B., Etyka, Warszawa 1954.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-12

Cited By /
Share

Starzyńska-Kościuszko, E. (2018). Holistyczna (całościowa) koncepcja zdrowia : zdrowie jako wartość. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (16), 319–326. https://doi.org/10.31648/hip.1648

Ewa Starzyńska-Kościuszko 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0002-6213-603XLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Ewa Starzyńska-Kościuszko

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania