Opublikowane: 2018-10-081

Feuerbach - Stirner: spór o koncepcję człowieka

Ewa Starzyńska-Kościuszko

Abstrakt

Punktem wyjścia filozofii zarówno Feuerbacha, jak i Stirnera była krytyka filozofii Hegla, w tym Heglowskiego duchowego określenia człowieka. Feuerbach i Stirner w polemice z metafizyczną koncepcją Hegla będą poszukiwali nowego określenia człowieka. W tych poszukiwaniach Heglowską koncepcję człowieka będą usiłowali pozbawić chrześcijańskiej treści, zastępując ją antropocentrycznym humanizmem (Feuerbach) lub wizją człowieka uwolnioną nie tylko od teo- i antropocentrycznego humanizmu, ale wręcz wrogą wszelkiemu humanizmowi (Stirner). Między Feuerbachem a Stirnerem - mimo że ich krytyka Hegla była w wielu punktach styczna - wywiąże się polemika, której treść będzie przedmiotem niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe:

Hegel, Feuerbach, Stirner, filozofia religii, antropologia, humanizm, Bóg, człowiek, altruizm, egoizm, nihilizm

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Starzyńska-Kościuszko, E. (2018). Feuerbach - Stirner: spór o koncepcję człowieka. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (11), 37–45. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip/article/view/1419

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.