Opublikowane: 2018-10-161

Związek przyrody, dziejów i moralności w filozofii historii Johanna Gottfrieda Herdera

Ewa Starzyńska-Kościuszko

Abstrakt

W artykule przedstawiam najważniejsze idee filozofii dziejów J. G. Herdera. W szczególności - nadrzędny dla zrozumienia jego stanowiska - problem wzajemnych relacji między historią, przyrodą i moralnością. Filozofia dziejów Herdera kształtowała się w polemice z historiozofią oświecenia. Herder odrzuci! kumulatywno-lineamą koncepcję postępu, historiozoficzny optymizm oświecenia, a także zanegował oświeceniowy intelektualizm. Stworzył własną, oryginalną filozofią dziejów, w której historia, przyroda i moralność (dążenie do człowieczeństwa) ukazane zostały jako zjawiska ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałujące.

Słowa kluczowe:

Herder, człowieczeństwo, dzieje, ekspresywizm, moralność, przyroda

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Starzyńska-Kościuszko, E. (2018). Związek przyrody, dziejów i moralności w filozofii historii Johanna Gottfrieda Herdera. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (7), 99–109. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip/article/view/1778

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.