Cel i zakres

Cel i zakres tematyczny

Czasopismo zamieszcza artykuły z dyscyplin humanistycznych oraz szeroko rozumianego przyrodoznawstwa, prace z pogranicza różnych dziedzin, specjalności naukowych (przyrodniczych, humanistycznych, społecznych) oraz sztuki, szczególnie o charakterze biohumanistycznym, biospołecznym, bioestetycznym oraz z zakresu neuronauk i informatyki humanistycznej.

Fragment noty od redakcji w numerze „zerowym" z 1994 roku:

Dzisiaj ‑ po okresie atomizacji nauki i jej rozbiciu na wiele specjalistycznych dyscyplin ‑ coraz silniej odczuwa się potrzebę syntezy wiedzy i zrozumienia świata jako całości. W szczególności zaś konieczne staje się zburzenie muru, który wyrósł między humanistyką a przyrodoznawstwem, muru będącego przeszkodą dla postępu ludzkiego poznania w obszarze, w którym postęp ten jest najbardziej potrzebny ‑ w sferze badań wzajemnych oddziaływań i uwarunkowań między „kulturą" i „naturą".

Fragment słowa wstępnego prof. Starzyńskiej-Kościuszko, z numeru 12 z 2006 roku:

Współcześnie obserwujemy zjawisko ponownego umacniania się związków między filozofią a nauką. Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych (zarówno teoretycznych, jak i empirycznych) coraz częściej wykraczają poza wąskie granice swych specjalizacji, stawiając ogólne, a więc filozoficzne pytania. Chcielibyśmy, aby nasze pismo było forum skupiającym zarówno filozofów, jak i tych spośród filozofujących przedstawicieli nauki, którym nieobca jest idea „trzeciej drogi", ruchu intelektualnego dążącego do lepszego porozumienia i współpracy filozofii z nauką.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.