Stereotypy a wizerunki mężczyzn na przykładzie programu „Droga do Ironmana”

Elwira Olejniczak

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
https://orcid.org/0000-0003-1678-3671


Abstrakt

Artykuł stanowi próbę odtworzenia obrazu współczesnego mężczyzny na podstawie historii bohaterów filmu dokumentalnego Droga do Ironmana Macieja Dowbora. Wzruszające i niecodzienne historie zaprezentowane w filmie pokazują jedną z nowoczesnych odsłon męskości, w wielu aspektach sprzeczną ze stereotypem kulturowym i językowym.


Słowa kluczowe:

męskość, nowoczesny mężczyzna, stereotyp, Ironman


Adamowicz K. (2014), Wizerunek mężczyzny w visual kei, Wydawnictwo Nowa Strona, Bielsko-Biała.

Arcimowicz K. (2003), Obraz mężczyzny w polskich mediach, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Arcimowicz K. (2008), Przemiany wzorów ojca w kulturze zachodniej, [w:] Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, B. Płonka-Syroka (red.), Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Badinter E. (1993), Tożsamość mężczyzny, przeł. G. Przewłocki, Wydawnictwo A.B., Warszawa.

Baer M. (2008), Męskość w ujęciu antropologicznym, [w:] Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, B. Płonka-Syroka (red.), Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Bańko M. (red.) (2000), Inny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bartmiński J., Panasiuk J. (1993), Stereotypy językowe, [w:] Współczesny język polski,
J. Bartmiński (red.), Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław.

Biddulph S. (2004), Męskość, przeł. A. Jacewicz, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Biedermann H. (2001), Leksykon symboli, przeł. J. Rubinowicz, Wydawnictwo Muza, Warszawa.

Bourdieu P. (2004), Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Bruckner A. (red.) (1985), Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Chenel A.P., Simarro A.S. (2008), Słownik symboli, przeł. M. Boberska, Świat Książki, Warszawa.

Cirlot J.E. (2000), Słownik symboli, przeł. I. Kania, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Długosz-Kurczabowa K. (red.) (2008), Wielki słownik etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dubisz S. (red) (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dunaj B. (red.) (1996), Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo SMS, Kraków.

Dziekanowska M. (2008), Męska płeć kulturowa w perspektywie socjologicznej, [w:] Męskość w kulturze współczesnej, A. Radomski, B. Truchlińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Encyklopedia PWN w trzech tomach (1999), PWN, Warszawa.

Florek S. (2008), Psychika mężczyzny – ewolucyjne uwarunkowania i społeczny stereotyp, [w:] Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, B. Płonka-Syroka (red.), Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Ginter J. (2011), Obraz starego mężczyzny w reklamie telewizyjnej, [w:] Męski, supermęski czy nijaki. Kulturowy obraz mężczyzny, J. Jagla (red.), Wydawnictwo Sowa, Łódź.

Goldberg H. (2000), Wrażliwy macho: mężczyzna 2000, przeł. P. Kołyszko, Wydawnictwo Bertelsman Media, Warszawa.

Jagla J. (red.) (2011), Męski, supermęski czy nijaki. Kulturowy obraz mężczyzny, Wydawnictwo Sowa, Łódź.

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J. (2005), Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Melosik Z. (2002), Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Wolumin, Poznań.

Muldner-Nieckowski P. (2003), Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Świat Książki, Warszawa.

Piątek K. (2007), Siła męskości. „Damscy bokserzy” i „pantoflarze”, [w:] Męskość (nie)męska. Współczesny mężczyzna w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, K. Piątek (red.), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.

Radomski A., Truchlińska B. (red.) (2008), Męskość w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Schaff A. (1981), Stereotypy a działanie ludzkie, Książka i Wiedza, Warszawa.

Skorupko S. (1985), Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Zgółkowa H. (red.) (2000), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
Pobierz


Opublikowane
2018-12-20

Cited By /
Share

Olejniczak, E. (2018). Stereotypy a wizerunki mężczyzn na przykładzie programu „Droga do Ironmana”. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 105–120. https://doi.org/10.31648/hip.2599

Elwira Olejniczak 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
https://orcid.org/0000-0003-1678-3671Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Elwira Olejniczak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania