Opublikowane: 2018-10-131

Koncepcja filozofii i pedagogiki narodowej Bronisława F. Trentowskiego : (z dziejów polskiej myśli filozoficznej epoki romantyzmu)

Ewa Starzyńska-Kościuszko

Abstrakt

W artykule przedstawiam kształtowanie się idei filozofii narodowej w polskiej filozofii romantycznej, w szczególności narodowej filozofii i pedagogice B. F. Trentowskiego. Przytaczam opinie krytyczne o koncepcji Trentowskiego. Polemizuję z interpretacją przypisującą filozofii Trentowskiego głównie polityczną funkcję. Podkreślam wychowawczą funkcję jego filozofii narodowej

Słowa kluczowe:

filozofia, uniwersalizm, pedagogika, człowiek, mesjanizm

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Starzyńska-Kościuszko, E. (2018). Koncepcja filozofii i pedagogiki narodowej Bronisława F. Trentowskiego : (z dziejów polskiej myśli filozoficznej epoki romantyzmu). Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (9), 75–88. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip/article/view/1687

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.