Wielbłąd, lew, dziecko. Analiza i rekonstrukcja trzech przemian mędrca Zaratustry

Leszek Galas

Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych
https://orcid.org/0000-0003-2456-5797


Abstrakt

Celem artykułu jest próba rekonstrukcji rozwoju duchowego Zaratustry, głównego bohatera dzieła Nietzschego Tako rzecze Zaratustra. Ów rozwój polega na osiąganiu trzech stadiów świadomości: fazy konformistycznego wielbłąda, przepełnionego negacją lwa i finalnie dziecka afirmującego życie. Metodologia badań zastosowana w artykule opiera się na analizie, rekonstrukcji i syntezie tekstu Tako rzecze Zaratustra. Przeprowadzone badania osadzone są w kontekście tezy Heideggera o komplementarności głównych aspektów nietzscheanizmu: woli mocy i wiecznego powrotu. Zaratustra, aby przeistoczyć się w lwa, a następnie w dziecko, będzie musiał odkryć i zaakceptować ową komplementarność. Głównym antagonistą proroka jest duch ciężkości, symbolizujący negację życia i destruktywną miłość bliźniego.


Słowa kluczowe:

wielbłąd, lew, dziecko, wieczny powrót, wola mocy


Benisz H. (2001), Nietzsche i filozofia dionizyjska, Wydawnictwo AWF, Warszawa.

Deleuze G. (2000), Nietzsche, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa.

Heidegger M. (1998), Nietzsche, przeł. A. Gniazdowski, P. Graczyk, W. Rymkiewicz, M. Werner i C. Wodziński, t. 1, PWN, Warszawa.

Heidegger M. (1999), Nietzsche, przeł. A. Gniazdowski, P. Graczyk, W. Rymkiewicz, M. Werner i C. Wodziński, t. 2, PWN, Warszawa.

Jaspers K. (1997), Nietzsche, przeł. D. Stroińska, Wydawnictwo KR, Warszawa.

Kuderowicz Z. (2004), Nietzsche, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Löwith K. (2001), Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, przeł. S. Gromadzki, KR, Warszawa.

Michalski K. (1997), Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego, Znak, Kraków.

Nietzsche F. (1996), Antychrześcijanin, przeł. G. Sowiński, Nomos, Kraków.

Nietzsche F. (2005), Poza dobrem i złem, przeł. P. Pieniążek, Zielona Sowa, Kraków.

Nietzsche F. (2008), Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent, Hachette Livre Polska, Warszawa.
Pobierz


Opublikowane
2018-12-21

Cited By /
Share

Galas, L. (2018). Wielbłąd, lew, dziecko. Analiza i rekonstrukcja trzech przemian mędrca Zaratustry. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 375–390. https://doi.org/10.31648/hip.2629

Leszek Galas 
Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych
https://orcid.org/0000-0003-2456-5797Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Leszek Galas

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania