Opieka medyczna nad seniorami z punktu widzenia opiekunów

Lilia Rosenfeld

Kampus Opieki Zdrowotnej Rambam w Hajfie w Izraelu


Abstrakt

Starzenie się społeczeństwa w świecie kultury zachodniej, kreuje wiele palących wyzwań, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia i opieki medycznej. Z jednej strony pojawia się wiele oczekiwań w zakresie szerokiej dostępności zaawansowanych metod leczenia, zapewniających poprawę zdrowia i podniesienie jakości życia, bez cierpienia i bólu. Z drugiej jednak strony naturalnemu procesowi starzenia towarzyszy zjawisko pojawiania się chronicznych chorób, opornych na leczenie i tworzących nieuchronne sytuacje uzależnienia osób starych od ich opiekunów. Pomiędzy lekarzami nie ma konsensusu co do tego, jak długo i w jaki sposób kontynuować leczenie, szczególnie  przypadku tych przewlekłych chorób typowych dla wieku starczego. Te zjawiska powodują, że leczenie może okazywać się nadmiernie inwazyjnym (wręcz uporczywym), a pozytywne efekty samego leczenia na poziomie somatycznym, są osłabiane przez obniżająca się jakość życia.


Słowa kluczowe:

opieka medyczna dla seniorów, hospitalizacja seniorów, choroby przewlekłe wieku straczego, postawy opiekunów

Dousdampanis P., Trigka K., Fourtounas C. (2012), Diagnosis and Management of Chronic Kidney Disease in the Elderly: a Field of Ongoing Debate, "Aging and Disease" 3(5): 360-370.

Gerlich M.G., Klindtworth K., Oster P., Pfisterer M., Hager K., Schneider N. (2012), "Who is Going to Explain it to Me so that I Understand?" Healthcare Need and Experiences of Older Patients with Advanced Heart Failure, "European Journal of Aging" 9: 297-303.

Goldberg L.S. & Altman K.W. (2014), The Role of Gastrostomy Tube Placement in Advanced Dementia with Dysphagia: a Critical Review, "Clinical Interventions in Aging" 9: 1733-1739.

Germain M.J. (2015), Should Dialysis be Offered to All Elderly Patients?, "Blood Purification" 39: 55-57.

Mendiratta P., Tilford J., Prodhan P., Curseen K., Azhar G., Wei J. (2012), Trends in Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Placement in the Elderly From 1993 to 2003, "American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias" 27(8): 609-613.

Mercante O., Gagliardi C., Spazzafumo L., Gaspari A., David S., Cingolani D., Castellani C., D'Augello L., Baldoni R., Silvaroli, R. (2014), Loss of Autonomy of Hospitalized Elderly Patients: Does Hospitalization Increase Disability?, "European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine" 50: 703-708.

Napier D., Ancarno C., Butler B., Calabrese J., Chater A., Chatterjee H., Guesnet F., Horne R., Jacyna S., Jadhav S., Macdonald A., Neuendorf U., Parkhurst A., Reynolds R., Scambler G., Shamdasani S., Smith S. Z., Stougaard-Nielsen J., Thomson L., Tyler N., Volkmann A.M., Walker T., Watson J., Williams A.C., Willott C., Wilson J., Woolf K. (2014), Culture and Health, "The Lancet Commissions" 384: 1607-1639.

Nicolas L.H. (2014), Advance Directives and Nursing Home Stays Associated with Less Aggressive End-of-life Care for Severe Dementia Patients, "National Institutes of Health" 33(4): 667-674.

Pejner M. N., Ziegert K., Kihlgren A. (2012), Trying to Cope with Everyday Life - Emotional Support in Municipal Elderly Care Setting, "International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being": 1-7.

Scala R. (2016), Challenges on Non-invasive Ventilation to Treat Acute Respiratory Failure in the Elderly, "BioMedCentral Pulmonary Medicine" 16: 1-10.

Schroder S.L., Fink A., Schumann N., Moor I., Plehn A. (2015), How Socioeconomic Inequalities Impact Pathways of Care for Coronary Artery Disease Among Elderly Patients: Study Protocol for a Qualitative Longitudinal Study, "BMJ Open" 15: 1-7.

Smebye K., Kirkevold M., Engedal K. (2016), Ethical Dilemmas Concerning Autonomy When Persons with Dementia Wish to Live at Home: a Qualitative, Hermeneutic Study, "BMC Health Services Research" 16(21): 1-12.

Soreide K., Desserud K. (2015), Emergency Surgery in the Elderly: the Balance between Function, Frailty and Futility, "Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine" 23(10): 1-7.

Thorsteinsdottir B., Swetz K., Albright R. (2015), The Ethics of Chronic Dialysis for the Older Patient: Time to Reevaluate the Norms, "Clinical Journal of the American Society of Nephrology" 10: 2094-2099.

van der Dam S., Abma T., Kardol M., Widdershoven G. (2012), "Here's My Dilemma". Moral Case Deliberation as a Platform for Discussing Everyday Ethics in Elderly Care, "Health Care Analysis: HCA: Journal of Health Philosophy and Policy" 20: 250-267.

Wandrowski J., Schuster T., Wolfgang S., Steger F. (2012), Medical Ethical Knowledge and Moral Attitudes Among Physicians in Bavaria, "Medicine" 109(8): 141-147.

White S. (2014), Ethical and Legal Aspects of Anesthesia for the Elderly. "Anaesthesia" 69(1): 43-45.

Ying I., Levitt Z., Jassal S. (2014), Should an Elderly Patient with Stage V CKD and Dementia be Started on Dialysis?, "The American Society of Nephrology" 9: 971-977.

Opublikowane
2018-12-21

Cited By /
Share

Rosenfeld, L. (2018). Opieka medyczna nad seniorami z punktu widzenia opiekunów. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 435–453. https://doi.org/10.31648/hip.2636

Lilia Rosenfeld 
Kampus Opieki Zdrowotnej Rambam w Hajfie w IzraeluLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Lilia Rosenfeld

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania