Zrozumieć pozytywizm

Renata Stachura-Lupa

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny
https://orcid.org/0000-0003-4962-962XSłowa kluczowe:

Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj, Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu

Pobierz


Opublikowane
2018-12-21

Cited By /
Share

Stachura-Lupa, R. (2018). Zrozumieć pozytywizm. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 621–627. https://doi.org/10.31648/hip.2638

Renata Stachura-Lupa 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny
https://orcid.org/0000-0003-4962-962XLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Renata Stachura-Lupa

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania