„Mamy oczy szeroko zamknięte na to, co nadchodzi”

Anna Filipowicz

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
https://orcid.org/0000-0002-6779-6643Słowa kluczowe:

Ewa Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu

Bińczyk E. (2018), Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Latour B. (2015), Telling Friends from Foes in the Time of the Anthropocene, [in:] The Anthropocene and the Global Environmental Crisis. Rethinking Modernity in a New Epoch, C. Hamilton, Ch. Bonneuil, F. Gemenne (eds.), London, New York, Routledge.

Skolimowski H. (1999), Wizje nowego millenium, Wydawnictwo EJB, Kraków.
Pobierz


Opublikowane
2018-12-21

Cited By /
Share

Filipowicz, A. (2018). „Mamy oczy szeroko zamknięte na to, co nadchodzi”. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 581–589. https://doi.org/10.31648/hip.2639

Anna Filipowicz 
Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
https://orcid.org/0000-0002-6779-6643Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Anna Filipowicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania