„O psie w literaturze, kulturze i języku”

Andrzej Borkowski

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
https://orcid.org/0000-0002-0003-4468

Ewa Borkowska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny
Kot w literaturze, kulturze, języku i mediach (2018), E. Borkowska, A. Borkowski, M. Długołęcka-Pietrzak, S. Sobieraj (red.), [i]WN Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL, Siedlce.

Kafka F. (1974), Proces, przeł. B. Schulz, wyd. 4, PIW, Warszawa.

Sartre J.P. (1984), Mur, przeł. J. Lisowski, wyd. 2, Czytelnik, Warszawa.

Koń w języku, literaturze i kulturze (2016), D. Szymonik, M. Jasińska, J. Siepietowska, I. Żukowska (red.),Wydawnictwo IKR[i]BL, Siedlce.

URL=https://ikribl.com/2017/12/11/jak-pies-o-psie-w-literaturze-kulturze-i-jezyku/ [dostęp z dnia 1.08.2018].
Pobierz


Opublikowane
2018-12-21

Cited By /
Share

Borkowski, A., & Borkowska, E. (2018). „O psie w literaturze, kulturze i języku”. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 655–658. https://doi.org/10.31648/hip.2647

Andrzej Borkowski 
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
https://orcid.org/0000-0002-0003-4468
Ewa Borkowska 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział HumanistycznyLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Andrzej Borkowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania