Badania terenowe dotyczące zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Na przykładzie projektu Econtinuad w Peru (notatka)


Dmitrieff S. (2010), Los Biohuertos Educativos: una historia de amor entre el ser humanoy la naturaleza, Ediciones Evisto, Pérou (Lima).

Econtinuidad (2018), Ecole 50222 Rayanniyoc 2018, URL=https://www.econtinuidad.fr/pérou/cusco/rayanniyoc-2018/ [accessed 20.11.2018].

Opublikowane : 2018-12-27


Dmitrieff, S., & Rosas, F. (2018). Badania terenowe dotyczące zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Na przykładzie projektu Econtinuad w Peru (notatka). Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 647-654. https://doi.org/10.31648/hip.2654

Sophie Dmitrieff 
Econtinuidad, Paryż  Francja
https://orcid.org/0000-0002-4175-3354
Francisco Huanacune Rosas  Francisco.huanacune@gmail.com
Econtinuidad, Paryż  Francja
https://orcid.org/0000-0002-0826-2238
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania