Opublikowane: 2018-09-031

Śmierć jako sytuacja tragiczna w filozofii Jaspersa i Kierkegaarda

Michał Janiak
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.31648/hip.487

Abstrakt

Artykuł omawia pojęcie śmierci jako „sytuacji granicznej” (Grenzsituation) w filozofii Karla Jaspersa i jego korzenie w pismach Kierkegaarda. Wychodząc od Psychologii światopoglądów, wczesnej pracy Jaspersa, omówienie wskazuje na istotowe powiązanie śmierci z fundamentalną strukturą skończoności bytu ludzkiego. Jaspers pozostaje wierny Kierkegaardowi w jego podstawowych tezach o egzystencjalnej funkcji śmierci jako sytuacji granicznej. Zadaniem żywej jednostki, będącej „możliwą Egzystencją”, jest stać się sobą, wybrać siebie, „stać się subiektywnym” - a jest to osiągalne jedynie w perspektywie asymilacji własnej skończoności, czyli również własnej śmiertelności. Koncepcje Kierkegaarda i Jaspersa różni natomiast przede wszystkim koncepcja wiary leżąca u podłoża egzystencjalnego apelu podjęcia jednostkowego losu w obliczu śmierci.

Słowa kluczowe:

śmierć, skończoność, sytuacja graniczna, egzystencja, egzystencjalizm, Jaspers, Kierkegaard, śmiertelność, „stawanie się subiektywnym”, wiara, rozpacz

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Janiak, M. (2018). Śmierć jako sytuacja tragiczna w filozofii Jaspersa i Kierkegaarda. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (20), 113–128. https://doi.org/10.31648/hip.487

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.