Opublikowane: 2018-09-031

Porządek normalności i odchylenia w kontekście medycznym i kulturowym

Agata Janaszczyk
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.31648/hip.489

Abstrakt

W dyskursie medycznym i kulturowym istotną rolę odgrywa proces kategoryzacji zjawisk, który umożliwia ich segregację według porządku normalności i odchylenia. Owe porządki posiadają nie tylko powszechną ważność przedmiotową, ale i uniwersalny sens, przez co tworzą schematy poznawcze odnoszące się do biologicznie rozumianego ciała. W przypadku kontekstu medycznego chodzi o ciągi pojęciowe: normalne - norma - stan normalny - zdrowie oraz anormalne - anomalia - stan patologiczny - choroba. W odniesieniu zaś do kontekstu kulturowego należy wskazać kontinua pojęciowe, takie jak: atrakcyjność biologiczna - biotyp - sprawność - piękno i monstrum - osobliwość - nieforemność - brzydota. Istotna wydaje się znaczeniowa korelacja czy wręcz adekwatność między schematami interpretacji ciała w porządkach normalności i odchylenia, funkcjonującymi w tych dwóch odmiennych dziedzinach aktywności człowieka, jakimi są medycyna i kultura.

Słowa kluczowe:

normalność, odchylenie, medycyna, kultura, ciało

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Janaszczyk, A. (2018). Porządek normalności i odchylenia w kontekście medycznym i kulturowym. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (20), 137–160. https://doi.org/10.31648/hip.489

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.