Opublikowane: 2018-09-031

"Projekt matematyczny" a idea "przewrotu kopernikańskiego" w filozofii Immanuela Kanta

Tomasz Kupś
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.31648/hip.494

Abstrakt

Jose Ortega y Gasset (w eseju Wokół Galileusza) oraz Martin Heidegger (w rozprawie Pytanie o rzecz) sformułowali wykładnię źródeł nowożytnej nauki i nowej postawy badawczej. Obu filozofów odkrycie nowej metody w przyrodoznawstwie przypisało Galileuszowi. Uzyskiwanie wiedzy naukowej o przyrodzie przybiera w nowożytności (w XVII i XVIII w.) charakterystyczną formę „projektu matematycznego”. Nowy sposób „tworzenia” praw, zastępujący dotychczasowy „opis” faktów, jest wyraźnie podkreślany przez obu współczesnych filozofów. Analogiczny sposób rozumienia przyrodoznawstwa został jednak sformułowany wcześniej przez Immanuela Kanta i po praz pierwszy wyrażony w postaci metafory „przewrotu kopernikańskiego” w przedmowie do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu. Artykuł jest próba zestawienia tych dwóch spojrzeń na istotę nowożytnego przewrotu w przyrodoznawstwie.

Słowa kluczowe:

przyrodoznawstwo matematyczne, „przewrót kopernikański”,, Immanuel Kant, Galileo Galilei, René Descartes, filozofia nowożytna, projekt (Entwurf)

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kupś, T. (2018). "Projekt matematyczny" a idea "przewrotu kopernikańskiego" w filozofii Immanuela Kanta. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (20), 221–232. https://doi.org/10.31648/hip.494

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.