Strategia uprawomocnienia Światowej Organizacji Handlu

Henri Culot

Université catholique de Louvain


Abstrakt

Artykuł wyjaśnia, dlaczego Światowa Organizacja Handlu (WTO) zmaga się z problemem swego własnego uprawomocnienia oraz w jaki sposób wpływa to na proceduralne i rzeczowe argumenty oraz jak staje się źródłem napięcia między nimi. Artykuł przybliża także dyskusje toczące się wewnątrz WTO wokół jej własnych uwarunkowań, a przede wszystkim jej wewnętrznych sprzeczności.


Słowa kluczowe:

Światowa Organizacja Handlu, uprawomocnienie, demokracja, wolny rynek

“Good Governance” and Democracy: Competing or Complementary Models of Global Political Legitimacy?’, held at Merton College, Oxford, on 10th–11th March 2006

Nickel R., Participatory Transnational Governance, (in:) Ch. Joerges, E.-U. Petersmann (eds.), Constitutionalism, Multilevel Trade Governance and Social Regulation, Hart, Oxford 2006

Elsig M., The World Trade Organization’s Legitimacy Crisis: What Does the Beast Look Like?, “Journal of World Trade” 2007, no. 41(1)

Lindert P.H., Pugel T.A., Économie internationale, 10e édition, Economica, Paris 1997

McGinnis J.O. and Movsesian M. L.,(The World Trade Constitution, “Harvard Law Review” 2000, no. 114

Culot See H., Risque et sécurité dans le nouveau droit des marchés financiers: le rôle de l’information, “Revue pratique des sociétés” 2002

The Future of the WTO – Addressing institutional challenges in the new millennium, Geneva 2004

Meltzer J., State Sovereignty and the Legitimacy of the WTO, “University of Pennsylvania Journal of International Economic Law” 2005, no. 26

Howse R., The legitimacy of the World Trade Organization, (in:) J.-M. Coicaud, V. Heiskanen (eds.), The Legitimacy of International Organizations, U.N. University Press 2001

Lang A., Scott J., The Hidden World of WTO Governance, “European Journal of International Law” 2009, no. 20(3)

Nordström H., The World Trade Organization Secretariat in a Changing World, “Journal of World Trade” 2005, no. 39(5),

Broude T., The Rule(s) of Trade and the Rhetos of Development: Reflections on the Functional and Aspirational Legitimacy of the WTO, “Columbia Journal of Transnational Law” 2006, no. 45(1),

Combacau J., Pas une puissance, une liberté: la souveraineté internationale de l’État, “Pouvoirs” 1993

Combacau J., Le droit international: bric-à-brac ou système?, “Archives de philosophie du droit” 1986

Keohane R., Nye Jr J. S., The Club Model of Multilateral Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy, (in:) R.B. Porter, P. Sauvé, A. Subramanian, A. Beviglia Zampetti (eds.), Efficiency, Equity, and Legitimacy – The Multilateral trading System at the Millenium, Brookings Institution Press & Center for Business and Government, Washington 2001

McGinnis J. O.,. Movsesian M. L., , Against Global Governance in WTO, “Harvard International Law Journal” 2004, no. 45(2),

Loquin E., Kessedjian C., La mondialisation du droit, Litec, Paris 2000

Junne G. C. A., International organizations in a period of globalization: New (problems of) legitimacy, (in:) J.-M. Coicaud, V. Heiskanen (eds.), The Legitimacy of International Organizations, U.N. University Press 2001.

Opublikowane
2018-09-07

Cited By /
Share

Culot, H. (2018). Strategia uprawomocnienia Światowej Organizacji Handlu. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 139–152. https://doi.org/10.31648/hip.572

Henri Culot 
Université catholique de LouvainLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Henri Culot

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania