Siła i stabilność rządów opartych na interakcji

Joseph Abdou

Centre d’Economie de la Sorbonne Paris


Abstrakt

Autor proponuje bardzo specyficzny opis procesów podejmowania zbiorowych decyzji. Analizuje strategiczną formę gry, mechanizmy rozwiązywalne, problem implementacji oraz wiązki skuteczności.


Słowa kluczowe:

funkcja społecznego wyboru, strategiczna forma gry, mechanizm rozwiązywalny, problem implantacji

Bibliografia Maskin E., Nash equilibrium and welfare optimality, mimeo, Institute of Technology, Massachussetts 1977

Maskin E.,Nash equilibrium and welfare optimality, „Review of Economic Studies” 1999, no. 66

Moulin H., Peleg B., Core of effectivity functions and implementation theory, „Journal of Mathematical Economics”1982, no. 10

Abdou J., Keiding H., On necessary and sufficient conditions for solvability of game forms, „Mathematical Social Sciences” 2003, no. 46

Abdou J., Stability Index of local Effectivity Functions, „Mathematical Social Sciences”2010, no. 59

Abdou J. The structure of unstable power mechanisms, „Economic Theory” 2012, no. 50

Opublikowane
2018-09-07

Cited By /
Share

Abdou, J. (2018). Siła i stabilność rządów opartych na interakcji. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 165–169. https://doi.org/10.31648/hip.574

Joseph Abdou 
Centre d’Economie de la Sorbonne ParisLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Joseph Abdou

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania