W kwestii nowej koncepcji antropologii

Juana Sánchez-Gey Venegas

Universidad Autónoma de Madrid


Abstrakt

Autorka przedstawia historyczne spojrzenie na filozofię dwudziestowieczną, w niej bowiem zostało zapoczątkowane przesunięcie ku antropologii i wynikająca z tego obecność vivence i doświadczenia w faktycznym życiu. Podjęte rozważania koncentrują się na myśli Fernando Rielo, ponieważ wyeksponowano w niej transcendentalny lub mistyczny wymiar osoby ludzkiej, wskazując na konkretną naturę osoby ludzkiej zwróconej ku Absolutowi. Analizy zostały poświęcone uwarunkowaniom duchowości, pokrewieństwu doświadczeń i konstytutywnej strukturze samej osoby.


Słowa kluczowe:

osoba, zwrot antropologiczny, vivence, transcendencja, duch, pokrewieństwo doświadczeń

Platón, Fedro

J. Conill, Hermenéutica y Metafísica, (in:) Proceedings of the Metaphysics for the Third Millennium Conference, .Actas Congreso de Metafísica. 2000

M. Heidegger, Introducción a la Metafísica, Nova, Buenos Aires 1966

J. San Martín, El sentido de la filosofía del hombre, Anthropos, Barcelona 1988

S. Weil, Écrits de Londres et dernières lettres, Gallimard, Paris 1957

H. Arendt, De la historia a la acción, Paidós, Barcelona 1995

A. López Quintas, Hacia una definición de la filosofía personalista, E. Palabra, Madrid 2006

F. Rielo, Concepción mística de la antropología, Madrid 2013

San Agustín, Confesiones I, 13

F. Rielo, Mis meditaciones desde el modelo genético, Fundación Fernando Rielo, Madrid 2001
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Sánchez-Gey Venegas, J. (2018). W kwestii nowej koncepcji antropologii. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 267–280. https://doi.org/10.31648/hip.580

Juana Sánchez-Gey Venegas 
Universidad Autónoma de MadridLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Juana Sánchez-Gey Venegas

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania