Oblicza Realnego we współczesnej sztuce

Ewa Gładkowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-8215-4817


Abstrakt

Artykuł jest próbą przedstawienia różnych kategorii Realnego powracających do sztuki najnowszej. Książki Hala Fostera Powrót Realnego i Donalda Kuspita Koniec sztuki są w przedstawionym tekście dowodem na potrzeb ę prezentacji różnych wizji współczesnej sztuki w krytyce artystycznej. Realne, wręcz kompulsywnie ujawniające się w sztuce najnowszej, stanowi znak czasu, który zapewne wymaga szerszej analizy aniżeli tylko w obrębie rzeczywistości artystycznej.


Słowa kluczowe:

krytyka artystyczna, Realne, awangarda, neoawangarda, Nowi Dawni Mistrzowie

L. Bieszczad (red.), Wiek Awangardy, Kraków 2006

T. Pękala, Estetyka ariergardy, (w:) L. Bieszczad (red.), Wiek Awangardy, Kraków 2006

J. Hermand, Werksätten einer anderen Zukunft. Zur historischen Bedeutsamkeit von Künstlerkolonien/Warsztaty innej przyszłości. O historycznym znaczeniu kolonii artystycznych, (w:) K. B.dziach (red.), Die imposante Landschaft. Künstler und Künstlerkolonien im Riesengebirge im 20. Jahrhundert/ Wspaniały krajobraz. Arty.ci i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, Berlin . Jelenia Góra 1999

E. Gładkowska, Przeciw Awangardzie, (w:) L. Bieszczad (red.), Wiek Awangardy, Kraków 2006

E. Gładkowska, Wiek XX - wiekiem Awangardy?, (w:) J. Błahut-Prusik, D. Sepczyńska, P. Wasyluk (red.), Współczesne dylematy filozofii i kultury, Olsztyn 2010

M. Schapiro, The Younger American Painters of Today, „Listener”, 26 January 1956, s. 146, cyt. za E. Jedlińska, Polska sztuka współczesna w amerykańskiej krytyce artystycznej w latach 1984.2002. Wybrane zagadnienia, Łódź 2005

H. Foster, Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przekł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2010

P. Huelle, Od redakcji, (w:) D. Kuspit, Koniec sztuki, przekł. J. Borowski, Gdańsk 2004

J. Baudrillard, Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o „Spisku Sztuki”, przeł. S. Królak, Warszawa 2006

D. Kuspit, Nowi Dawni Mistrzowie: Dlaczego teraz?/New Old Masters: Why Now?, (w:) Wielka wystawa sztuki współczesnej. New Old Masters/Great Exhibition of Contemporary Art. Nowi Dawni Mistrzowie, Gdańsk 2006

B. Szymańska, Peter Greenaway . człowiek Renesansu?, .Nowa Krytyka. 2001, nr 12

M.F. Gibson, Młyn i krzyż. „Droga krzyżowa” Pietra Bruegla, (w:) M.F. Gibson, L. Majewski, Breugel. Młyn i krzyż, BOSZ&Angelus Silesius, Olszanica 2010

D. Drzazga, Lech Majewski. świat według Breugla, (w:) M.F. Gibson, L. Majewski, Breugel. Młyn i krzyż, BOSZ&Angelus Silesius, Olszanica 2010

A. Piotrowska, Intensywna obecność, .Tygodnik Powszechny. 2012, nr 41

E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Gładkowska, E. (2018). Oblicza Realnego we współczesnej sztuce. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 341–350. https://doi.org/10.31648/hip.585

Ewa Gładkowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-8215-4817Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Ewa Gładkowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania