Wymiary ruchu w spektaklach Bruce’a Naumana

Marcin Tadeusz Kania

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Autor artykułu podejmuje następujące zagadnienia: mentalistyczną analizę ruchów podstawowych (chodzenie, podskakiwanie, podrzucanie, rzucanie, odbijanie, tarcie, obracanie, odwracanie, zawieszenie, stanie, siedzenie, wstawanie, przesuwanie itp.); zachowanie się tancerza (jego ciała i umysłu) w zamkniętym pomieszczeniu; oddziaływanie figur geometrycznych na ruch, na odczuwanie i percepcję przestrzeni; ruchowe przekraczania samotności; przechodzenia ruchu przez my.li i uczucia do tańca.


Słowa kluczowe:

ruch, ciało, przestrzeń, samotność, relacja, taniec

M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, tłum. B. Baran, Warszawa 1989

A. Lepecki, Exhausting Dance: Performance and the Politics of Movement, New York 2006

D. Deutsch, The Fabric of Reality. The Science of Parallel Universes and its Implications, London 1997

L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 2011

J. Hintikka, On Wittgenstein’s .Solipsism., .Mind. 1958

T. Arbeau, Orchesography: A Treatise in the Form of a Dialogue Whereby All Manner of Persons May Easily Acquire and Practise the Honourable Exercise of Dancing, New York 1966

T. Kobierzycki, Jaźń i twórczość. Studia z filozofii człowieka, Warszawa 2012

J. Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of .Sex., London . New York 1993

C. van Bruggen, Bruce Nauman, New York 1988, cyt. za: A. Lepecki , Exhausting Dance: Performance and the Politics of Movement, New York 2006

Arystoteles, Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne, przeł. P. Siwek, Kraków 1971
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Kania, M. T. (2018). Wymiary ruchu w spektaklach Bruce’a Naumana. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 351–359. https://doi.org/10.31648/hip.587

Marcin Tadeusz Kania 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Marcin Tadeusz Kania

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania