Filozofia jako droga do szczęścia, czyli o wpływie psychoterapii filozoficznej na wychowanie

Piotr Gąsowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Gąsowski, P. (2018). Filozofia jako droga do szczęścia, czyli o wpływie psychoterapii filozoficznej na wychowanie. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 427–431. https://doi.org/10.31648/hip.595

Piotr Gąsowski 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Piotr Gąsowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania