O bycie jako takim - filozofia pierwsza w XXI wieku

Lech Ostasz, Pojęcie bytu. Zarys ontologii. Składniki bytu - bytu w ogóle i bytu ludzkiego, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2012, ss. 254.

Krzysztof Piątek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieSłowa kluczowe:

Pojęcie bytu. Zarys ontologii. Składniki bytu - bytu w ogóle i bytu ludzkiego, Lech Ostasz

Lech Ostasz, Pojęcie bytu. Zarys ontologii. Składniki bytu - bytu w ogóle i bytu ludzkiego, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2012, ss. 254.

L. Ostasz, Potencjalność - byt - chaos - nicość, Eneteia, Warszawa 2009.

W. Stróżewski , Ontologia, Znak, Kraków 2004.

M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.

I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum R.Ingarden, Antyk, Kęty 2001.

L. Ostasz, Pojęcie bytu. Zarys ontologii. Składniki bytu - bytu w ogóle i bytu ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2012.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Piątek, K. (2018). O bycie jako takim - filozofia pierwsza w XXI wieku: Lech Ostasz, Pojęcie bytu. Zarys ontologii. Składniki bytu - bytu w ogóle i bytu ludzkiego, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2012, ss. 254. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 439–443. https://doi.org/10.31648/hip.597

Krzysztof Piątek 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Krzysztof Piątek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania