Każda epoka ma swojego Sokratesa

Stefan Symotiuk, Stany ducha, „Myśli Ocalone”, Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2011, ss. 190.

Iwona Zakrzewska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieSłowa kluczowe:

Stefan Symotiuk, Stan ducha

Stefan Symotiuk, Stany ducha, „Myśli Ocalone”, Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2011, ss. 190.

G. Agamben, Profanacje, przeł. M. Kwaterko, PIW, Warszawa 2006
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Zakrzewska, I. (2018). Każda epoka ma swojego Sokratesa: Stefan Symotiuk, Stany ducha, „Myśli Ocalone”, Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2011, ss. 190. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 449–455. https://doi.org/10.31648/hip.599

Iwona Zakrzewska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieLicencja

Prawa autorskie (c) 2018 Iwona Zakrzewska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania