The Quality of Working Conditions in Rural Areas in the Opinion of Workers and Their Superiors Using the Example Wood Processing Plants (Case Study)

Kornelia Polek-Duraj

Department of Regional Policy, Opole University of Technology


Abstract

The article attempts to characterize working conditions in wood processing plants located in the rural areas of the Opole region, taking into account the opinion of employees and their supervisors. The analysis of working conditions was made on the basis of key factors. Particular attention was paid to organizational and technical as well as to economic working conditions. The first area is focused on the factors of the work environment and work organization, while the second area is focused on employment conditions.


Keywords:

working conditions, wood processing, rural areas


Gajdzik B. 2014. Twórcze warunki pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym – wybrana problematyka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(10): 66–77.

Gembalska-Kwiecień A. 2015. Prawidłowa organizacja środowiska pracy jako jeden z elementów poprawy bezpieczeństwa pracy. Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 77: 75–84.

Olszewski J. 1997. Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Penc J., Szwemberg K. 1975. Warunki pracy w ekonomice przedsiębiorstw. CRZZ, Warszawa.

Pocztowski A. 2008. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Polek-Duraj K. 2007. Warunki pracy w przemyśle Śląska Opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu drzewnego i cementowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.

Polek-Duraj K. 2013. Wpływ zmiany warunków pracy na wydajność pracowników na przykładzie wybranych zakładów produkcyjnych Śląska Opolskiego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 160: 151–159
Download


Published
2018-06-26

Cited by

Polek-Duraj, K. (2018). The Quality of Working Conditions in Rural Areas in the Opinion of Workers and Their Superiors Using the Example Wood Processing Plants (Case Study). Olsztyn Economic Journal, 13(3), 323–336. https://doi.org/10.31648/oej.2756

Kornelia Polek-Duraj 
Department of Regional Policy, Opole University of TechnologyLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND