Location Factors of Foreign Direct Investment: A Regional Perspective

Małgorzata Jaworek

Department of Investment and Real Estate, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Magdalena Kuczmarska

Department of Investment and Real Estate, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Marcin Kuzel

Department of Investment and Real Estate, Nicolaus Copernicus University in Toruń


Abstract

The following article presents the results of three research projects on foreign direct investment (FDI) in the Kujawsko-Pomorskie Province. They have been conducted by the Nicolaus Copernicus University team in 2003–2004, 2011–2012 and 2014–2016 respectively. The research was carried out using the same research method and covered both local authorities and enterprises with foreign capital operating in the province. The results of these studies allowed the authors to compare the assessments of FDI location factors among both groups of respondents as well as to identify potential changes in their perception over time and to confront these conclusions with the results of other research studies carried out in several other Polish provinces.


Keywords:

foreign direct investment, FDI, location factors, regional development


Äthukorala P.-CH. 2009. Trends and Patters of Foreign Direct Investment in Asia: A Comparative Perspective. Margin: The Journal of Applied Economic Research, 3(4): 365-408.

Atrakcyjność inwestycyjna województw ipodregionów Polski. 2009. Ed. M. Nowicki. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski. 2015. Ed. M. Tarkowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Bąk I., Matlegiewicz M. 2010. Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 52: 57-68.

Bąk I., Szczecińska B. 2015. Ocena atrakcyjności turystycznej województw w Polsce. Folia Po- meranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 78: 5-16.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. 2012. Ed. W. Kara-szewski. Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu). 2005. Ed. W. Karaszewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza. 2016. Ed. W. Karaszewski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Bltzenis A. 2007. Determinants of Foreign Direct Investment: Evidence from Multinationals in the Post- Crisis Era of Bulgaria in the Late 1990s. Southeast European and Black Sea Studies, 7(1): 83-111.

Bloningen B.A. 1997. Firm-Specific Assets and Link between Exchanges Rates and Foreign Direct Investment. The American Economic Review, 87(3): 447-465.

Błuszkowski J., Garlicki J. 2003. Opinia inwestorów o społecznych i ekonomicznych warunkach działalności w Polsce. INDICATOR, Warszawa.

Charlton A., Davis N. 2007. Does Investment Promotion Work? The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 7(1): 1-19.

Ciobanu M. 2015. Decisive Role of Proactive FDI Promotion Policies (FDI Promotion Agencies). The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol. 15, Issue 2(22): 91-102.

Czaplewski L., Grzegorzewski A., Kujawka M. 2005. Stymulanty i destymulanty podejmowania przez inwestorów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim. In: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu). Ed. W. Karaszewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Demirbag M., Mirza H., Weir D.T.H. 1995. The Dynamics of Manufacturing Joint Ventures in Turkey and the Role of Industrial Groups. Management International Review, 35: 35-51.

Demirhan E., Masca M. 2008. Determinants of Foreign Direct Investment Flow to Developing Countries: A Cross-Sectional Analysis. Prague Economic Papers, 4: 356-369.

Dollar D., Hallward-Driemeier M., Mengistae T. 2005. Investment Climate and Firm Performance in Developing Economies. Economic Development and Cultural Change, 54(1): 1-31.

Dunning J.H. 1981. International Production and the Multinational Enterprise. Allen & Unwin, London.

Dunning J.H. 1993. Multinational Enterprises and the Global Economy. Addison-Wesley, Wokingham.

Dunning J.H. 2001. The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future. International Journal of the Economics of Business, 8(2): 173-190.

Dunning J.H. 2003. An Evolving Paradigm of the Economic Determinants of International Business Activity. In: Managing Multinationals in a Knowledge Economy: Economics, Culture (Advances in International Management, vol. 15). Eds. J.L.C. Cheng, M.A. Hitt. Emerald Group Publishing Limited, Bingley.

Dunning J.H. 2006. Towards a Paradigm of Development: Implication for the Determinants of International Business Activity. Transnational Corporations, 15(1): 173-227.

Dunning J.H., LuNDAN s.M. 2008. Multinational Enterprises and the Global Economy. Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton.

Gorynia M., Nowak J., Trąpczyński P., Wolniak R. 2015. Does Outward FDI by Polish Multinationals Support Existing Theory? Findings from a Quantitative Study. Economic and Business Review, 1(15), 4: 84-101.

Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku. 2017. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Jaworek M. 2013. Stymulanty i destymulanty aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą. In: Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą - czynniki i skutki. Ed. W. Karaszewski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Jaworek M., Czaplewski L., Kuczmarska M., Kuzel M. 2016. Stymulanty i destymulanty podejmowania przez inwestorów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w wybranych województwach Polski. In: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza. Ed. W. Karaszewski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Johanson A. 2006. FDI Inflows to the Transition Economics of Eastern Europe: Magnitude and Determinants. The Royal Institute of Technology, Centre for Excellence for Studies in Science in Innovation, Working Paper, 59: 1-65.

Karaszewski W. 2001. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Mottaleb K.A., KALIRAJAN K.. 2010. Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries: A Comparative Analysis. ASARC Working Paper, 13: 1-27.

Kogut B., Chang s.J. 1991. Technological Capabilities and Japanese Foreign Investment in the United States. The Review of Economics and Statistics, 73(3): 401-413.

LE Hoang BA Huyen. 2015. Determinant of Factors Affecting Foreign Direct Investment (FDI) Flow to Thanh Hoa Province in Vietnam. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172: 26-33.

Lizińska W. 2012. Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (studium na poziomie układów terytorialnych). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Lizińska W. 2012. Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31: 673-686.

Markusen J.R. 1995. The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade. Journal of Economic Perspectives, 9(2): 169-189.

Morisset J. 2003. Does a Country Need a Promotion Agency to Attract Foreign Direct Investment? World Bank Policy Research Working Paper 3028, April.

Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce. 2005. PAIIIZ. Badanie przeprowadzone przez CBM INDICATOR. Warszawa.
Inwestorzy zagraniczni w Polsce. 1998. PAIZ. Badanie przeprowadzone przez INDICATOR. Warszawa.

Pike R., Dobbins R. 1981. Appraising the Foreign Investment Decision. Management Decision, 19(1): 11- 23.

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Plan modernizacji 2020+. 2013. Województwo Kujawsko- Pomorskie. Toruń.
Shukurov s. 2016. Determinants of FDI in Transition Economies: The Case of CIS Countries. Journal of International and Global Economic Studies, 9(1): 75-94.

Szałucka M., Szóstek A. 2012. Stymulanty i destymulanty podejmowania przez inwestorów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w województwie kujawsko-pomorskim. In: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Ed. W. Karaszewski. Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.

Tatoglu E., Glaister K.W. 1998. An Analysis of Motives for Western FDI in Turkey. International Business Review, 7 (2): 203-230.

World Investment Report: Trends and Determinants. 1998. uNCTAD. United Nations, New York and Geneva.

Wells L.T., Wint A.G. 2000. Marketing a Country. Promotion as a Tool for Attracting Foreign Investment. Foreign Investment Advisory Service, Occasional Paper, 13.

Wilson M. 1990. Empirical Evidence of the Use of a Framework of Risk and Return in Capital Budgeting for Foreign Direct Investment. Managerial Finance, 16(2): 25-34.

Wilson R.T., Baack D.W., Baack D.. 2014. Foreign Direct Investment Promotion: Using Advertising to Change Attitudes and Behaviors. Managerial Management Journal, 24 (2): 108-123.

Wojtasiewicz L., Fojutowski Ł., Kalupa Ł, Pietrzykowski M., Szczepkowska-Fils, Ziomek A.2006. Rola zagranicznych inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Centrum Badania Gospodarki Regionalnej, Poznań.
Download


Published
2018-04-12

Cited by

Jaworek, M., Kuczmarska, M., & Kuzel, M. (2018). Location Factors of Foreign Direct Investment: A Regional Perspective. Olsztyn Economic Journal, 13(2), 153–165. https://doi.org/10.31648/oej.2768

Małgorzata Jaworek 
Department of Investment and Real Estate, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Magdalena Kuczmarska 
Department of Investment and Real Estate, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Marcin Kuzel 
Department of Investment and Real Estate, Nicolaus Copernicus University in ToruńLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND