The Faces of Contemporary Labour Market Segmentation

Elżbieta Kryńska

Department of Economic Policy, University of Lodz


Abstract

This article discusses the segments of contemporary labour markets and identifies the causes of evolution and the present-day manifestations and mechanisms of segmentation. To this end, changes occurring in the world today and the progress of research into labour market phenomena over the last 25 years are analysed. The article also provides an insight into the various types of labour market segmentation that underlie its functioning, i.e. competition-driven segmentation, informational segmentation, network-based segmentation and behavioural segmentation. The theoretical underpinning of the article is the concept of a dual labour market made up of a primary market and a secondary market. The analysis offers two main conclusions. Firstly, the labour market segmentation that we observe today causes an expansion of its secondary segment. Secondly, to identify the contemporary face of labour market segmentation, many extensive studies of the institutional, economic, social and psychological aspects of this process are necessary.


Keywords:

labour market, labour market segmentation, primary labour market, secondary labour market


Adnett N. 1996. European Labour Markets: analysis and policy. Longman, London and New York.

Anioł W. 2012. Trzy wizje Europy. In: Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Arendt Ł. 2010. Wykluczenie cyfrowe - wielowymiarowe zjawisko na polskim rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 113: 15-26.

Baltes B., Finkelstein L., Kooij D, De Lange A., Jansen P.W. 2011. Age and work-related motives: Results of a meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 32(2): 197- 225.

Społeczeństwo sieciowe - między wolnością a zniewoleniem. 2012. Eds. M. Baranowski, B. Mika. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.

Beck U. 2014. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Scholar, Warszawa.

Borkowska S. 2012. Systemy wynagrodzeń w procesie zmian. In: Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Sytuacja rodzinna i materialna młodych Polaków i ich postawy konsumpcyjne. CBOS, Warszawa.

Doeringer P.B. 1967. Determinants of the Structure of Industrial Type Labour Markets. Industrial and Labor Relations Review, 20(2): 206-220.

Doeringer P.B., Piore M.J. 1971. Internal Labor Markets and Manpower Analysis. Heath Lexington Books, D.C. Heath and Company, Lexington Mass.

Doeringer P.B., Piore M.J. 1975. Unemployment and the "Dual Labor Market". The Public Interest, 38: 67-79.

Young people and NEETs in Europe: first findings, Youth in Europe. A Statistical Portrait. 2009. Eurofound Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Horne M.S., Williamson T.S., Herman A. 2005. Contingent workforce business and legal strategies. Law Journal Press, New York.

Jakonen M., Peltokoski J., Toivanen T. 2012. Occupy Life! Precarity and Basic Income. Paper to be Presented in Basic Income Earth Network's (BIEN) Congress in Munchen, http://www.basicin-come.org/bien/pdf/munich2012/JakoneLPeltokoskLToivanen.pdf (access: 4.06.2016).

Król K. 2016 Alternatywne finanse coraz bardziej popularne w Europie. http://crowdfunding.pl/ 2015/02/24/alternatywne-finanse- coraz-bardziej-popularne-w-europie/ (access: 10.06.2016).

Kryńska E. 1996. Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Levickaite R. 2010. Generations X, Y, Z: how social networks form the concept of the world without borders (the case of Lithuania). Limes, 3(2): 170- 183.

Lutz B., Sengenberger W. 1974. Arbeitsmarktstrukturen und öffentliche Arbeitsmarktpolitik. Verlag O Schwarz, Göttingen.

Lutz B., Sengenberger W. 1980. Segmentationsanalyse und Beschöftigungspolitik. WSI-Mittelungen, 5.

Osterhammel J., Peterson N.P. 2005. Globalization a Short History. Published by Princeton University Press, Princeton.

Palmer T.G. 2012. The Tragedy of the Welfare State. In: After the Welfare State. Ed. T.G. Palmer. Students For Liberty & Atlas Network/Jameson Books, Inc. Arlington, VA.

Petring A., Dahm J., Gombert T., Krell Ch., Rixen T. 2012. Welfare State and Social Democracy. Friedrich-Ebert-Stiftung, Division for International Cooperation, Berlin.

Pracujonline.com, http://pracuj-online.com/oferty/grupa,4,1,marketing.html (access: 1.07.2016).

Reich R.B. 1996. Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Rodrik D. 2011. Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.

Rosenberg S. 1989. Labor Market Restructuring in Europe and the United States: The Search for Flexibility. In: The State and the Labor Market. Ed. S. Rosenberg. Plenum Press, New York- London.

Sengenberger W. 1975. Arbeitsmarktstruktur - Ansätze zu einem Modell des segmentieren Arbeitsmarkts. Forschungsberichte aus dem ISF München-Frankfurt- München.

Sengenberger W. 1990. Flexibility in the Labor Market - Internal versus External Adjustment in International Comparison. In: Labor Market Adjustments to Structural Change and Technological Progress. Eds. R. Schettkat, E. Appelbaum. Praeger Publishers, New York.

Solow R.M. 1998. What is Labour Market Flexibility? What is it Good For? Proceedings of the British Academy, 97: 189-211.

Sowa J. 2010. Prekariat - proletariat epoki globalizacji. In: Robotnicy opuszczają miejsca pracy. Ed. J. Sokołowska. Muzeum Sztuki, Łódź.

Stachowska S. 2012. Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2: 33-56.

Standing G. 2010. Work After Globalization: Building Occupational Citizenship. Edward Elgar Publishing.

Standing G. 2011. The Precariat. The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic, London, New York.

Standing G. 2000. Elastyczne zatrudnienie i regulacje. Konstruktywne myślenie o przyszłości zjednoczonej Europy. In: Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna. Eds. S. Golinowska, M. Walewski. CASE, Warszawa.

Szarfenberg R. 2015. Prekarność, prekaryjność, prekariat - krótkie wprowadzenie (wersja 3.0, 01.10.15), http//rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prekariat3.pdf (access: 15.06.2016).

Wierzbicki A.P. 2015. Przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym. PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Instytut Łączności, Warszawa.

Wilthagen T., Tros F. 2003. The concept of "Flexicurity": A new approach to regulating employment and labour markets. Tilburg University Flexicurity, 4.

Wiśniewski Z. 1999. Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Żmijski J. 2013 Sieć jako fenomen społeczny naszych czasów. In: Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka. Ed. D. Elsner. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Download


Published
2017-05-31

Cited by

Kryńska, E. (2017). The Faces of Contemporary Labour Market Segmentation. Olsztyn Economic Journal, 12(2), 137–149. https://doi.org/10.31648/oej.2801

Elżbieta Kryńska 
Department of Economic Policy, University of LodzLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND