Formal Education of Polish Society as a Factor Affecting Human Capital

Eugeniusz Z. Zdrojewski

Department of Management, Faculty of Economic Sciences, Koszalin University of Technology

Weronika Toszewska-Czerniej

Department of Management, Faculty of Economic Sciences, Koszalin University of Technology


Abstract

Human resources in Poland have varied and valuable features and components that constitute significant human capital. A steady increase in the educational level of the society has a beneficial effect on the formation of capital. This study attempts to show the changes in the education of Polish society during the period of 1990-2014.


Keywords:

education, human capital, level of education


Baron A., Armstrong M. 2007. Human Capital Management: Achieving Added Value Through People. Kogan Page Publishers, London.

Becker G.S. 1975. Human Capital. NBER, New York.

Bochniarz P., Gugała K. 2005. Budowa i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Poltex, Warszawa.

Ciekanowski Z. 2014. Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 101(28): 135-148.

Czyżewski A.B. 2001. Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce. GUS, Warszawa.

Demyen S. 2015. Effects of the educational level of employees upon human resource management in Romanian small and medium sized enterprises. In: Contemporary issues and challenges in human resource management. Ed. K. Stankiewicz. Gdańsk University od Technology, Gdańsk.

Domański S.R. 1993. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. PWE, Warszawa.

Florczak W. 2007. Mikro- i makroekonomiczne korzyści zawiązane z kapitałem ludzkim. Ekonomista, 5: 651-673.

Grodzicki J. 2003. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Ingham J. 2007. Strategic Human Capital Management Creating Value through People. Published by Elsevier, oxford

Jarecki W. 2003. Koncepcja kapitału ludzkiego. In: Kapitał ludzki w gospodarce. Ed. D. Kopycińska. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.

Kapitał ludzki. Stan i perspektywy. 1998. Ed. J. Mujżel. RSS-G przy RM, Warszawa.

Lipka A. 2010. Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.

Łukasiewicz G. 2009. Kapitał ludzki organizacji, Pomiar i sprawozdawczość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Matusiak M. 2009. Kierunki dyskusji nad kapitałem ludzkim w naukach społecznych. In: Kapitał ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. Eds. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne Problemy Usług. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 28: 311-332.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015. 2015. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Ozturk I. 2001. The role of education in economic development: a theoretical perspective. MPRA Paper No 9023. Journal of Rural Development and Administration, XXXIII: 39-47.

Petty W. 1699. Political Arithmetic. As cited in: Domański S.R. 1993. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. PWE, Warszawa.

Pocztowski A. 2007. W kierunku jakości kapitału ludzkiego. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 2012. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rocznik Demograficzny 2014. 2015. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Schultz T.W. 1976. Investment in Human Capital. The Free Press, New York.

Tsuru S. 1986. Zasoby ludzkie, zatrudnienie i rozwój. PWE, Warszawa.

Wronowska G. 2005. Koncepcja kapitału ludzkiego ujęcie historyczne. In: Teoretyczne aspekty gospodarowania. Ed. D. Kopycińska. Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
Download


Published
2016-09-30

Cited by

Zdrojewski, E. Z., & Toszewska-Czerniej, W. (2016). Formal Education of Polish Society as a Factor Affecting Human Capital. Olsztyn Economic Journal, 11(3), 249–264. https://doi.org/10.31648/oej.2931

Eugeniusz Z. Zdrojewski 
Department of Management, Faculty of Economic Sciences, Koszalin University of Technology
Weronika Toszewska-Czerniej 
Department of Management, Faculty of Economic Sciences, Koszalin University of TechnologyLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND