Consumer engagement and the perception of packaging information


Abstract

Packaging is an important factor influencing purchasing decisions, especially in the case of food products. Packaging draws the consumer’s attention and communicates with the consumer at a critical time in the purchasing process, providing information, while instructing and educating. The significance of the information varies depending on the product and on the information needs of the consumer stemming from his or her attitude. The level of consumer engagement in the purchase can significantly determine the perception of information – both emotional and factual - on the packaging.

The aim of the article was to research the perception of the emotional content and factual information on the packaging of fruit juice, taking into account the level of consumer engagement in the purchase. It was assumed that high consumer engagement would result in greater visual attention to the product information. The tools used achieve the goal included eye-tracking and a questionnaire.

The results have indicated that the level of consumer engagement in the purchase of fruit juice (purchase frequency and motivation) does not affect preferences regarding the type of the perceived information.

 


Keywords

consumer; decision making process; engagement; packaging; information; juice consumer; decision making process; engagement; packaging; information; juice

Ankiel-Homa, M. (2012). Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych. Poznań: Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ares, G., Deliza, R., Barreiro, C., Gimenza, A., & Gambaro, A. (2010). Comparison of two sensory
profiling techniques based on consumer perception. Food Quality and Preference, 2, 417-426.

Ariely, D. (2009). Potęga irracjonalności. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Balon, U., & Dziadkowiec, J.M. (2016). Polski rynek soków, nektarów i napojów. In T. Sikora (Ed.).
Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji. Rynek soków, nektarów i napojów. Kraków:
Wydawnictwo Naukowe Akapit.

Clement, J. (2007). Visual influence on in-store buying decisions: an eye track experiment on visual
influence of packaging design. Journal of Marketing Management, 23(9-10), 917-928. https://
doi.org/10.1362/026725707X250395.

Damasio, A. (2002). Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Poznań: Rebis.

East, R., Wright, M., & Vanhuele, M. (2014). Zachowania konsumentów. Warszawa: Oficyna Wolters
Kluwer.

Grzybowska, B. (2012). Innovations in food production – Status and directions of development.
Olsztyn Economic Journal, 7(2), 183-193.

Heath, R. (2014). Uwieść podświadomość. Sopot: GWP.

Jerzyk, E. (2016). Design and communication of ecological content on sustainable packaging
in young consumers’ opinions. Journal of Food Products Marketing, 22(6), 707-716.

Kaczmarek, M. (2016). Użyteczność serwisów internetowych banków. Poznań: PWE.

Kahnemann, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.

Konsumpcja soków wzrosła w Polsce o 8 procent. (2017). Wiadomości Handlowe, 9 listopada.

Retrieved from https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/konsumpcja-sokow-wzrosla-w-polsce-
o-8-proc,43160 (15.04.2018).

Liao, L.X., Corsi, A.M., Chrysochou, P., & Lockshin, L. (2015). Emotional responses towards food
packaging: A joint application of self-report and physiological measures of emotion. Food Quality
and Preference, 43, 48-55. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2015.01.009.

Mondelaers, K., Verbeke, W., & van Huylenbroeck, G. (2009). Importance of health and environment
as quality traits in the buying decision of organic products. British Food Journal, 111(10),
1120-1139. https://doi.org/10.1108/00070700910992952

Mruk, H., & Jankowiak-Kaczmarek, A. (2017). Wiedza o konsumentach z perspektywy ekonomii
behawioralnej. In M. Bartosik-Purgat (Ed.). Zachowania konsumentów. Warszawa: PWN.

Ohme, R. (2017). Emo sapiens, harmonia emocji i rozumu. Wrocław: Wydawnictwo Bukowy Las.

Pawlak-Lemańska, K., & Mruk-Tomczak, D. (2018). Ocena postrzegania informacji na etykietach
deserków jabłkowych dla dzieci. Handel Wewnętrzny, 2(373), 343-355.

Pradeep, A.K. (2011). Mózg na zakupach. Gliwice: Helion.

Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce. (2016). Warszawa: KPMG.

Saher, M., Lindeman, M., & Koivisto Hursti, U-K. (2006). Attitudes towards genetically modified
and organic foods. Appetite, 46(3), 324-331. https://doi.org/10.1016/j.appet.2006.01.015.

Scott, D.M. (2015). Nie przeszkadzaj klientowi w zakupach. Warszawa: PWN.

Skalska-Józefowicz, K. (2017). Rynek napojów bezalkoholowych – morze zmian, ocean potrzeb.
Warszawa: KPMG.

Verhoef, P.C. (2005). Explaining purchases of organic meat by Dutch consumers. European Review
of Agricultural Economics, 32(2), 245-267. https://doi.org/10.1093/eurrag/jbi008.

Wąsikowska, B. (2015). Eye Tracking w badaniach marketingowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego. Studia Informatica, 36, 177-192.

Weinschenk, S. (2013). 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach.
Gliwice: Helion.

Zajonc, R. (1985). Uczucia a myślenie: nie trzeba się domyślać, by wiedzieć co się woli. Przegląd
Psychologiczny, 1, 27-72.

Zaltman, G. (2003). Jak myślą klienci. Poznań: Forum.
Download


Published
2019-06-28

Cited by

Mruk-Tomczak, D., Jerzyk, E., & Wawrzynkiewicz, N. (2019). Consumer engagement and the perception of packaging information. Olsztyn Economic Journal, 14(2), 195–207. https://doi.org/10.31648/oej.3971License

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND