Food in Retailers’ Commercial Offer – Possibilities of Building Relationships with Consumers

Barbara Kucharska

University of Economics in Katowice, Faculty of Economics
https://orcid.org/0000-0003-0669-3330


Abstract

The purpose of the article is to identify the possibility of building relationships with consumers in the area of shaping the food offer in retail trade. The subject of the article also concerns consumer needs and changes in their behaviors essential to building these relationships. A critical analysis of the literature of the subject and case study were used to implement the purpose of the article. A diagnosis of solutions implemented by retailers show that the scope and form of activities conducted in the area of building relationships with customers depends on the retail format. Relationships are mainly built on the basis of physical proximity, but also by referring to key consumer needs and trends in their behaviors (mainly “health”, “comfort”, “convenience”, and “new family model”). Retailers in the creation of the food offer refer to the needs of consumers as being related not only to selecting and buying food, but also to their future purchases.


Keywords:

retailing, consumer behaviours, food, relationships


Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN, p. 342-352.   Google Scholar

Bazarnik, J. (2013). Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa. In G. Śmigielska (Ed.). Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin, p. 82.   Google Scholar

Biedronka. Codziennie niskie ceny. Retrieved from http://www.biedronka.pl/.   Google Scholar

Bilińska-Reformat, K. (2015). Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.   Google Scholar

Borusiak, B., & Pierański, B. (2016). Offer personalization as an aspect of retailers’ innovation. In B. Borusiak, & M. Lewicki (Eds.). Innovation management: research aspects. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Borusiak, B., & Pierański, B. (2017). Forms of food distribution and trends in food retailing In K.G. Grunert (Ed.). Consumer trends and new product opportunities in the food sector. Wageningen: Academic Publishers, p. 155-168.   Google Scholar

Bylok, C. (2012). Orientacja na przyjemność w zachowaniach konsumentów. Konsumpcja i Rozwój, 1, 68-40.   Google Scholar

Carrefour. Retrieved from https://www.carrefour.pl/.   Google Scholar

Dubbs, C. (2015). Top 2016 marketing trends and why you need interactivity. Retrieved from https://tinyurl.com/yaz3c7wd.   Google Scholar

Grönroos, Ch. (1991). The Marketing Strategy Continuum: Towards a Marketing Concept for the 1990s. Management Decision, 29(1).   Google Scholar

Karasiewicz, G., & Trojanowski, M. (2016). Internacjonalizacja handlu detalicznego produktów spożywczych w Polsce. Problemy Zarządzania, 14, 1(57), t. 1, 19-41. https://doi.org/10.7172/1644-9584.57.1.   Google Scholar

Kucharska, B. (2014). Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.   Google Scholar

Kucharska, B. (2016). Ewolucja formatów jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce. In M. Sławińska (Ed.). Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania. Poznań: Katedra Handlu i Marketingu. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.   Google Scholar

Kucharska, B. (2017). Lojalność klienta – wyzwanie dla przedsiębiorstw handlu detalicznego. Handel Wewnętrzny, 5(370), 260-268.   Google Scholar

Lidl. Więcej na radość z życia. Retrieved from https://www.lidl.pl.   Google Scholar

Majetun, M. (2012). Metoda studium przypadku – egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu. In M. Majetun (Ed.). Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 7.   Google Scholar

Michalska-Dudek, I. (2014). Źródła wiedzy o uczestnikach programów lojalnościowych i możliwości jej wykorzystania. Marketing i Rynek, 11, p. 40-48.   Google Scholar

Mróz, B. (2006). Konsument w strategiach firm. In M. Janoś-Kresło, & B. Mróz (Eds.). Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.   Google Scholar

Piotr & Paweł. Supermarket. Retrieved from http://www.piotripawel.pl/.   Google Scholar

Polski rynek handlu spożywczego w 2010-2020 roku. (2016). Roland Berger Report. Retrieved from https://www.google.pl/search?q=POLSKI+RYNEK+HANDLU+SPO%C5%BBYWCZEGO+W+2010-2020+ROKU&oq=POLSKI+RYNEK+HANDLU+SPO%C5%BBYWCZEGO+W+-2010-2020+ROKU&aqs=chrome..69i57.1183j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8.   Google Scholar

Reynolds, J., Howard, E., Cuthbertson, C., & Hristov, L. (2007). Perspectives on retail format innovation: relating theory and practice. International Journal of Retail and Distribution Management, 35, p. 647-660.   Google Scholar

Sagan, A. (2011). Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.   Google Scholar

Sternl, W., El-Ansary, A.I., & Coughlan, A.T. (2002). Kanały marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo   Google Scholar

Naukowe PWN.   Google Scholar

Szczepaniak, K. (2012). Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 42, 83-112.   Google Scholar

Tesco. Retrieved from https://tesco.pl/.   Google Scholar

Tkaczyk, J. (2012). Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe. Handel Wewnętrzny. Konsumpcja i konsument – nowe trendy. June-July, p. 126-134.   Google Scholar

Uncles, M.D. (2010). Understanding retail customers. In M. Krafft, & M.K. Mantrala (Eds.). Retailing in the 21st Century. Current and Future Trends. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.   Google Scholar

Verhoef, P.C., Kannan, P.K., & Inman, J.J. (2015). From multi-channel retailing to omni-channel retailing. Journal of Retailing, 91, 174-181.   Google Scholar

Visaak, T. (2010). Recommendations for Using the Case Study Method in International Business Research. The Qualitative Report, 15(2), 371-382.   Google Scholar

Żabka. Retrieved from https://zabka.pl/pl.   Google Scholar

Download


Published
2019-09-10

Cited by

Kucharska, B. (2019). Food in Retailers’ Commercial Offer – Possibilities of Building Relationships with Consumers. Olsztyn Economic Journal, 14(3), 313–324. https://doi.org/10.31648/oej.4375

Barbara Kucharska 
University of Economics in Katowice, Faculty of Economics
https://orcid.org/0000-0003-0669-3330License

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND