Transformation Towards a Market Oriented Economy – an Impetus or Hindrance for Organized Crime in Poland?


Abstract

This article deals with the phenomenon of organized crime that has emerged as an urgent and serious problem in Poland during the transformation period. The solid background for organized crime group activity was created during the communist time. Due to the strong position of the police (that time called militia), and the security body, organized crime was not so well developed. After 1989, the organized crime groups (OCG) started to be more active, both in the domestic and the international market. The patterns of organized crime group activity were presented. So the main objective of the paper is to reveal the evolution of OCG activities and their scale in Poland. The organized crime groups have proven to be skillful in the exploitation of legal loopholes. The OCG became less violent, and focused more on economic crimes.


Keywords

transformation; organized crime groups; Poland; shortage economy; market oriented economy; the pattern of crime transformation; organized crime groups; Poland; shortage economy; market oriented economy; the pattern of crime

Adam, J. (1999). Social Costs of Transformation to a Market Economy in Post-Soviet Countries. New York: St. Martin’s Press, Inc. Sachs.   Google Scholar

Afera rublowa 1990. (2017). Blisko Polski. Powrót do afer III RP. Retrieved from www.bliskopolski.pl/iii-rp/afery/afera-rublowa/ (27.02.2017).   Google Scholar

Aharoni, Y. (1997). Markets, Planning, and Development. Cambridge, MA: Ballinger.   Google Scholar

Basham, R. (1996). The roots of Asian organized crime. IPA Review, 48(4).   Google Scholar

Buszko, A. (2014). Finanse przestępczości zorganizowanej. Toruń: TNOiK.   Google Scholar

Buszko, A. (2016). Mechanizmy szarej strefy. Warszawa: CeDeWu.   Google Scholar

Buszko, A. (2017). Roots of the shadow economy in Poland and its implications in a market oriented economy. Communist and Post Communist Studies (under review).   Google Scholar

Chu, Y.K. (2000). The Triads as Business. London: Routledge.   Google Scholar

Dąbrowski, M. (1995). The Reasons of the Collapse of the Ruble Zone. Warszawa: November CASE.   Google Scholar

Ellman, M. (2014). Socialist Planning. 3 edition. Cambridge: University Press.   Google Scholar

Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002). What causes violent crime? European Economic Review, 46(7), 1323-1357.   Google Scholar

Financial Action Task Force on Money Laundering. Trade based money laundering. (2006). Paris: FAFT.   Google Scholar

Firlit, E., & Chlopecki, J. (1992). When Theft is Not Theft. In The Unplanned Society: Poland During and After Communism. New York: Columbia University Press.   Google Scholar

Foks, J. (2000). Nikoś, Pershing, Dziad… ABC przestępczości zorganizowanej w Polsce. Warszawa: Samuelson & Nordhaus.   Google Scholar

Gaddy, C. (1993). Economic Reform and Individual Choice in Russia. Aspen: The Aspen Institute.   Google Scholar

Giffin, P. (1994). Institutional Development in a Transition Economy: The Case of Poland. International Journal of Social Economics, 21(7).   Google Scholar

Gilinskiy, Y. (1997). Organized Crime in Russia. Theory and Practice. Security Journal, 9.   Google Scholar

Gomułka, S. (2016). Poland’s economic and social transformation 1989–2014 and contemporary challenges. Central Bank Review, 16(1).   Google Scholar

Hayek, F. (1945). The Use of Knowledge in Society. American Economics Review, 35.   Google Scholar

Jasinski, J. (1997). Crime in Central and East European countries. European Journal on Criminal Policy and Research, 5(1).   Google Scholar

Jeffrey, D. (2005). The End of Poverty. New York: Penguin Group.   Google Scholar

Johnson, S., & Loveman, G.W. (1995). Starting over: Poland after Communism. Harvard: Business Review.   Google Scholar

Karolak, A. (2011). Adaptation process of a Polish tax law to European Union Norms- Harmonization of a Value Added Tax. Economics & Sociology, 4(1).   Google Scholar

Komenda Główna Policji. (2016). Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji, nr 3 z 27 stycznia.   Google Scholar

Kornai, J. (1980). Economics of Shortage. Amsterdam: North-Holland.   Google Scholar

Kornai, J. (2013). Dynamism, Rivalry and the Surplus Economy. Two Essays on the Nature of Capitalism. Oxford: Oxford University Press.   Google Scholar

Krajewski, K. (2004). Crime and Criminal Justice in Poland. European Journal of Criminology, 1(3).   Google Scholar

Landauer, C. (1947). Theory of National Economic Planning. Second edition. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.   Google Scholar

Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać? (2014). Warszawa: PwC.   Google Scholar

Mandel, E. (1986). In Defence of Socialist Planning. New Left Review, 159.   Google Scholar

Moczydlowski, P. (1999). The career of fear. Proceedings of Institute of Applied Social Sciences University of Warsaw. Sociology of Law, 2.   Google Scholar

Monetary Policy Guidelines for 2009. (2008). Warszawa: National Bank of Poland.   Google Scholar

Monetary Policy Guidelines for 2011. (2010). Warszawa: National Bank of Poland.   Google Scholar

Myant, M., & Drahokoupil, J. (2010). Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell.   Google Scholar

Niewiadomski, H. (2002). Świat według dziada. Warszawa: Sensacje XXI wieku.   Google Scholar

Nyc, R.K. (2006). Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego OSCN 2004/9/45. Juridica, 46.   Google Scholar

Obwieszczenie Ministra Finansów z 31 stycznia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. z 2000, nr 14, poz. 176.   Google Scholar

Pływaczewski, E. (1997). Organized crime in Poland. Transnational Organized Crime, 3(3).   Google Scholar

Poniatowski, G. (2016). VAT non-compliance in Poland under scrutiny. mBank CASE Seminar Proceedings, 142.   Google Scholar

Potakowski, D. (2008). Kradzieże pojazdów w Polsce i innych krajach europejskich. Przegląd Policyjny, 3.   Google Scholar

Prokuratura Okręgowa Warszawa Śródmieście. (1990). Sygnatura akt 221 k. 21.   Google Scholar

Prokuratura w walce z przestępczością gospodarczą. (1957). Trybuna Ludu, 241, 2.   Google Scholar

Przystupa, J. (2002). The exchange rate in the monetary transmission mechanism. NBP Working Papers, 25.   Google Scholar

Pytlakowski P., & Ornatowska, E. (2013). Nowy alfabet mafii. Warszawa: Rebis.   Google Scholar

Raczkowski, K., & Gołębiowski, G. (2011). Poland. In W. Kegö, E. Leijonmarck, & A. Molcean (Eds.). Organized Crime and the Financial Crisis. Recent Trends in the Baltic Sea Region. Stockholm-Nacka: Institute for Security & Development Policy.   Google Scholar

Raport o stanie bezpieczeństwa. (2016). Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.   Google Scholar

Rekordowa liczba nielegalnych fabryk papierosów zlikwidowana przez CBŚP w 2016 roku (2017). Policja.pl. Report on illegal cigarettes factories. Retrieved from http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138959,Rekordowa-liczba-nielegalnych-fabryk-papierosow-zlikwidowana-przez-CBSP-w-2016-r.html.   Google Scholar

Rudke, M. (2016). Banki. Polskie złe kredyty w średniej unijnej. Rzeczpospolita. Ekonomia. Finanse. Banki. Retrieved from https://www.rp.pl/Banki/310029896-Banki-Polskie-zle-kredyty-w-sredniej-unijnej.html.   Google Scholar

Siemaszko, A. (2000). Crime & Law Enforcement in Poland: On the Threshold of the 21st Century. Warszawa: Oficyna Naukowa.   Google Scholar

Slay, B. (1994). The Polish Economy: Crisis, Reform and Transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press.   Google Scholar

Spahr, W. (1995). Video lose market in Germany. Billboard, 107(17).   Google Scholar

Statistical Year Book. (2018). Warszawa: GUS.   Google Scholar

Straty budżetu państwa z powodu błędów Ministerstwa Finansów. (2014). Raport. Warszawa: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.   Google Scholar

Sztaudynyger, J., & Sztaudynyger, M. (2003). Ekonometryczne Modele Przestępczości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXV(3).   Google Scholar

Tirole, J. (1991). Privatization in Eastern Europe: Incentives and the Economics of Transition. NBER Macroeconomics Annals, 5.   Google Scholar

Toro, J., Jensen, A., Thackray, M., Kidd, M., & Russell B. (2015). Republic of Poland. Technical Assistant Report – Tax Administration – Modernization Challenges and Strategic Priorities. IMF Country Report No. 15/112. Washington DC: International Monetary Fund.   Google Scholar

VAT Gap in Poland. (2014). Warszawa: PwC Publications.   Google Scholar

Wayne, W.M. (2015). China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States. Congressional Research Service, RL33534.   Google Scholar

Wedel, J.R. (2001). Corruption and Organized Crime in Post – Communist States: New Ways of Manifesting Patterns. Trends in Organized Crime, 7(1).   Google Scholar

Welsh, S. (1977). Whatever Happened To The Transfer Ruble? Executive Intelligence Review, 4(49).   Google Scholar

Zybertowicz, A. (2002a). Demokracja jako fasada: przypadek III RP. In E. Mokrycki, A. Rychard, A. Zybertowicz (Eds.). Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji. Warszawa: IFiS PAN.   Google Scholar

Zybertowicz, A. (2002b). Transformation of The Polish Secret Services: From Authoritarian to Informal Power Networks. Paper presented at the Workshop on Democratic and Parliamentary Oversight of Intelligence Services, held in Geneva 3rd-5th, October 2002, organized by the Working Group on the Parliamentary Control of Armed Forces (PCAF)and the Working Group On Democratic Control Of Internal Security Services (DCOIS) of the of the Geneva Centre forthe Democratic Control of Armed Force.   Google Scholar

Download


Published
2020-03-31

Cited by

Buszko, A. (2020). Transformation Towards a Market Oriented Economy – an Impetus or Hindrance for Organized Crime in Poland?. Olsztyn Economic Journal, 15(1), 5–22. https://doi.org/10.31648/oej.5395License

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND